Slik vil Varoddbruene se ut sommeren 2020. Det blir enbetydelig estetisk forbedring sammenlignet med dagens situasjon. De som vil bygge den, må gi anbud innen 5. desember.
Slik vil Varoddbruene se ut sommeren 2020. Det blir enbetydelig estetisk forbedring sammenlignet med dagens situasjon. De som vil bygge den, må gi anbud innen 5. desember. (Bilde: Statens vegvesen)

Klart for bygging av ny Varoddbru

Et av de verste stilbruddene på det norske vegnettet er historie om noen år. Vegvesenet ber om pris på bygging av ny Varoddbru og riving av den gamle. Entreprenørene må regne ferdig innen 5. desember.

Varoddbruas oppgave er å føre E18 over Topdalsfjorden øst for Kristiansand sentrum. I dag går trafikk mot vest på en fritt-fambyggbru fra 1994, mens en hengebru fra 1956 tar østgående trafikk. Fra et estetisk synspunkt er det en lite heldig løsning.

Nå skal hengebrua erstattes av en ny fritt-frambyggbru, som Rambøll er hovedkonsulent for. Den får de samme dimensjonene som brua fra 1994, det vil si et hovedspenn på 260 meter og en totallengde på 660 meter.

Rivingen  av hengebrua inngår i entreprisen. Det gjør også arbeid på tilstøtende veger og på lokalvegnettet i området, blant annet bygging av tre lange gang/sykkelbruer.

Ikke parallelle

De to nåværende bruene er ikke parallelle. Lengst mot vest er avstanden mellom dem så liten at den nye brua ikke kan bygges ferdig før den gamle er revet. Den må derfor bygges med redusert bredde på en del av lengden i første omgang. Først når den gamle hengebrua er revet, kan den nye fullføres.

Den reduserte bredden er imidlertid stor nok til å at det kan markeres to felt. Dermed kan det opprettholdes fire felt over Topdalsfjorden i hele byggetiden.

Den nye brua får to åpne felt, et kollektivfelt og en gang/sykkelveg. I dag er det gang/sykkelveg på fritt-frambyggbrua. Det blir bygd om til kolektivfelt når den nye brua blir ferdig.

Innen 1. april 2020 skal hele anlegget være fullført.

Tangering av verdensrekorden

De to gamle bruene har begge vært blant de lengste i sitt slag. Hengebrua har et hovedspenn på 337 meter. Det var Europas nest lengste i 1956. I dag er den ikke blant Norges 10 lengste hengebruer.

Fritt-frambyggbrua tangerte verdensrekorden da den ble åpnet. Fram til da hadde Gateway Brigde i Brisbane i Australia verdens lengste fritt-frambyggspenn alene. Den ble åpnet i 1986. Siden er det bygd en helt lik bru ved siden av for å ta økende trafikk, og de to bruene har skiftet navn til Sir Leo Hielscher Bridges.

Forsiden akkurat nå