Klarsignal for ny E16 over Filefjell

Klarsignal for ny E16 over Filefjell

Regjeringen legger 1,5 milliader kroner i bordet for å sikre ny E16 over Filefjell. Men anleggsstart blir først våren 2014.

- E16 over Filefjell blir mindre værutsatt, og det blir lettere å holde vegen åpen vinterstid. I tillegg blir enkelte rasfarligesteder fjernet på dette viktige sambandet mellom Østlandet og Vestlandet.

Det siier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at departementet har gitt Statens vegvesen fullmakt til å gjennomføre prosjektet E16 Varpe bru - Otrøosen - Smedalsosen, i Oppland og Sogn og Fjordane.

Utbyggingen er beregnet å koste 1,49 milliarder kroner, og skal finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet.

I budsjettet for 2013 er det sett av midler til forberedende arbeid. Det er foreløpig lagt opp til anleggsstart våren 2014 og åpning for trafikk i 2017. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2014.

Prosjektet omfatter bygging av omlag 20 kilometer ny veg, med om lag seks kilometer i tunnel. For å minske problemene med snødrev skal vegen legges høyt i terrenget og med slake skråninger.

Forsiden akkurat nå