Klarsignal for driftskontraktene allikevel
(Bilde: NCC)

Klarsignal for driftskontraktene allikevel

Etter å ha stoppet anbudsfasen før jul, gir nå Vegdirektoratet klarsignal til å sende rundt 20 driftskontrakter ut på anbud.

– Vi har gitt klarsignal til å sende ut årets pulje driftskontrakter i markedet.

– Etter kontakt med KS og fylkeskommunene er vi enige om at driftskontraktene sendes ut i markedet uten endringer i konkurransegrunnlaget.

Det sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen til vegvesenets nettsted Vegnett.

I november ble seks driftsutlysninger, som både omfatter fylkesveger og riksveger, trukket tilbake for en nærmere vurdering av konsekvensene av regionreformen.

Vegvesenet har noe i overkant av 100 kontrakter med entreprenører som drifter fylkesvegene og riksvegene. Om lag 20 kontrakter fornyes hvert år. Kontraktene varer i fem år.

–  Statens vegvesen har fått et oppdrag om å utrede de praktiske konsekvensene av Stortingets vedtak om å overføre veiadministrasjonen til fylkeskommunene. Inntil videre er det «business as usual», sier Sandvin.

Forsiden akkurat nå