Dette kartet inneholder de fleste tunneler i Region midt som er lengre enn 500 meter. Den eneste som mangler er Vikatunnelen på fylkesveg 769 i Namsos.
Dette kartet inneholder de fleste tunneler i Region midt som er lengre enn 500 meter. Den eneste som mangler er Vikatunnelen på fylkesveg 769 i Namsos. (Bilde: Ill.: Statens vegvesen)

Klargjøring for DAB i Region nord og midt

Forberedelsene på overgang fra FM- til DAB-radio i tunnelene fortsetter. I løpet av april er det anbudsfrist for tre oppdrag som omfatter til sammen 41 tunneler og opsjon på ytterligere 14.

DAB står for Digital Audio Broadcasting. Det er en standard for digitalisert kringkasting av lyd. Alle tunneler som er lengre enn 500 meter skal det være tilpasset den nye standarden når FM-systemet stenges neste år.

Den første anbudsfristen går ut 25. april. Den gjelder levering og montering av det nødvendige utstyret i 29 tunneler - 24 på riksvegnettet i Region midt og 5 på fylkesvegnettet i trøndelagsfylkene.

Oppdraget omfatter opsjon på ytterligere 14 tunneler. Alle disse er på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal. Årsaken til opsjonen er at fylkeskommunen ikke har avsatt de nødvendige midlene ennå.

  1. april er det en ny anbudsfrist. Den gjelder levering og montering av DAB-anlegg i 11 tunneler i Nordland fylke. 8 av dem er på riksvegnettet, 3 på fylkesvegnettet. Blant de 11 er den 8 533 meter lange Korgfjelltunnelen og den 8 079 meter lange Steigentunnelen.

Den siste fristen går ut 29. april. Den gjelder bare den 6 870 meter lange Nordkapptunnelen som knytter Magerøya til fastlandet. Grunnen til at denne tunnelen tas alene, er at det har oppstått skader på FM-anlegget. Når skadene likevel skal repareres, velger Vegvesenet å gjøre klart for DAB samtidig.

Alle de tre oppdragene omfatter overvåking og drift av de nye anleggene i fire år. Byggherrene har opsjon på å forlenge avtalene med opptil seks år.

Forsiden akkurat nå