Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Kjempesprik i tilbudene på ny driftskontrakt for Kongsberg-området

Mesta ligger definitivt best an til å beholde driftskontrakten.

Ved tilbudsåpning i dag hadde Vegvesenet fått inn tre priser på Driftskontrakt 0603 Kongsberg, som gjelder fylkesvegdrift i årene 2019-2024 og riksvegdrift i 2019-2022. Dyreste tilbud ligger hele 36 prosent over laveste pris. 

Pristilbudene ser slik ut:

Entreprenør Tilbudspris i mill. kr. eks. mva. (tallene er avrundet) 
Mesta 310,5
Presis Vegdrift 359,0
Veidekke 421,7

Mesta, som har hatt kontrakten siden 2014, ligger altså lavest med god margin.

Presis Vegdrift sitt tilbud ligger 16 prosent høyere, og Veidekkes tilbud er hele 36 prosent høyere enn Mestas pris.

Vegvesenet beskriver kontrakten slik: "Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Kongsberg og Øvre Eiker, og deler av Flesberg og Nedre Eiker kommuner."

Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, i henhold til mengder og enhetspriser for øvrige prosesser og som regningsarbeid i henhold til timepriser for mannskap og maskiner.

Flere opsjoner for forlengelse

For riksveger og tilhørende sideanlegg gjelder kontrakten fra 2019 til 2022. Vegvesenet har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år fra september 2022.

For fylkesvegene med tilhørende sideanlegg gjelder kontrakten fra 2019 til og med august 2024. Vegvesenet har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Kontrakten er en av kontraktene som har forskjellig varighet for riksvegene og fylkesvegene. Årsaken er at Vegdirektoratet jobber med hvordan riksvegvedlikeholdet skal organiseres i framtiden, og vil legge opp til kortere kontrakter nå for eventuelt å kunne endre strukturen på riksvegkontraktene i fremtiden.
 

Forsiden akkurat nå