Med slike lappekanoner vil Vegvesenet reparere skader på vegene i Troms og Finnmark. (Foto: Savalco)
Med slike lappekanoner vil Vegvesenet reparere skader på vegene i Troms og Finnmark. (Foto: Savalco)

Kjempehøye asfaltpriser i nord

Prisene i tredje anbudsrunde for asfaltarbeider i Region nord ligger vesentlig høyere enn det Vegvesenet regnet med. To anbud kom inn. Det laveste av disse er gitt av Lemminkäinen. Det er på 35,957 millioner kroner. 

Den andre anbyderen er Veidekke som vil ha 49,972 mill. for jobben.

Det er ikke en ordinær asfalteringsjobb de to har gitt pris på. Oppdraget dreier seg om å reparere skader i asfalten på riks- og fylkesveger i Troms og Finnmark.

Arbeidet skal utføres med lappekanon og kombispreder. Lappekanon brukes til reparasjon av mindre hull og sprekker. Den kan også brukes til å utbedre store hull før forsegling med kombispreder.

Kombispreder brukes til flatelapping og forsegling av bituminøse dekker. Dette gjøres for å få lengre dekkenes levetid. Dekkene kan ha krakelert overflate, åpne skjøter, sporfyllinger o.l.

 

Billedtekst:

 

 

Forsiden akkurat nå