Fylkesvei 178, som går fra Jessheim og vestover, er blant veiene som skal utbedres i denne kontrakten. Her ser vi veien like øst for Leira.
Fylkesvei 178, som går fra Jessheim og vestover, er blant veiene som skal utbedres i denne kontrakten. Her ser vi veien like øst for Leira. (Foto: Google Maps)

Kantforsterkning i Viken: Hele 11 firmaer har gitt tilbud på oppdraget

Her står entreprenørene i kø for å få jobben.

Viken fylke har tidligere lyst ut en kontrakt for kantforsterkning og utbedringer av fire fylkesveier i nordre del av fylket: Kantforsterkning 2021 Viken Nord, som den heter.

Og interessen er svært stor. Disse 11 entreprenørene har gitt tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Peab 17.177.263
Knut Ullern 17.285.961
Mesta 17.719.555
Lunder 18.812.350
Anlegg Nord 18.959.971
Hadeland Maskindrift 20.677.469
Huser Entreprenør 20.915.660
Vaktmesterkompaniet 21.311.431
Carl H. Breen 23.041.440
Brødr. Nordal 24.322.588
Dokka Entreprenør 24.685.875

– Vi er fornøyd med deltakelsen i konkurransen. Det er veldig positivt å se at mange lokale aktører har regnet på jobben. Vi skal kontrollere tilbudene og forventer at vi kan undertegne kontrakt med entreprenøren i løpet av april, skriver byggeleder Mark Platvoet i Viken i en epost til Veier24.

Kontrakten handler om utbedringer av fylkesveiene 176, 178, 1566 og 1568 i Viken nord.

Oppdraget omfatter blant annet disse arbeidene:

  • Kant- og veiforsterkning, hovedsakelig i samme trasé
  • Grøfting, reparasjon, ombygging og legging av stikkrenner, kummer og drenering
  • Rehabilitering av fortau, bussplattform, rabatter og trafikkøyer

Kontrakten varer ut 2021, men kan utvides i to omganger på 12 måneder hver. Totalt kan det bli snakk om tre år med arbeid til en samlet verdi av opptil 60 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå