Konsernsjef Grethe Bergly  i Multiconsult.
Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Kansellert Mjøsbru betyr redusert ordreinngang for Multiconsult 

Multiconsult leverer et driftsresultat på 259,1 millioner for de første ni månedene av 2021. Ordreinngangen gikk ned med 135 millioner kroner fordi Nye Veier kansellerte E6 Moelv-Roterud og ny Mjøsbru.

Driftsresultatet for de første ni månedene tilsvarer en EBIT-margin på 9,5 prosent. I tredje kvartal viser selskapet til et resultat på 46 millioner kroner, tilsvarende en EBIT-margin på 6,0 prosent.

Overgangen fra en pandemipreget arbeidssituasjon til en mer normal hverdag har bidratt til en noe treg oppstart etter sommeren. Dette er noe som reflekteres i markedet generelt og som har bidratt til å farge tredje kvartal 2021, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi ser et solid resultat fra de første ni månedene i 2021 og det er takket være våre dyktige medarbeidere og ledere. Tredje kvartal startet noe tregt etter sommeren, men aktiviteten tok seg opp gjennom kvartalet, sier konsernsjef Grethe Bergly i meldingen.

Les også

Økt omsetning og solid ordrereserve

Netto driftsinntekter for tredje kvartal 2021 var på 769,6 millioner kroner, en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2020. Økningen kommer fra kjøpet av Erichsen & Horgen og Malnes og Endresen, som er med i tallene fra september.

Multiconsult fortsetter å ha god ordreinngang. Ordrereserven de første ni månedene i år er på 3,2 milliarder kroner og er på samme nivå som i 2020. Ordreinngangen i tredje kvartal var på 749 millioner kroner og er negativt påvirket med 135 millioner kroner grunnet Nye Veiers kansellering av E6 Moelv-Roterud og ny Mjøsbru. Korrigert for dette bortfallet er ordreinngangen om lag på samme nivå som tredje kvartal 2020.

Det gode salget bidrar til at ordrereserven fortsatt er solid for selskapet. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 3,34 milliarder kroner, vel 300 millioner kroner høyere enn ved utgangen av tredje kvartal i fjor, heter det i meldingen. 

– De samlede markedsutsiktene for Multiconsults tjenester er generelt gode eller stabile på tvers av alle våre forretningsområder. Mulighetene vi ser i pipelinen er også på et godt nivå. Vi er på stø kurs og skal fortsette å fokusere på god lønnsomhet gjennom vår kjernevirksomhet, salg og prosjektgjennomføring, sier Grethe Bergly.

Les også

Forsiden akkurat nå