Kan bli på 9 år: Ny driftskontrakt for riksveiene i Lofoten og Vesterålen
(Illustrasjonsfoto: Gaute B. Iversen/Mesta)

Kan bli på 9 år: Ny driftskontrakt for riksveiene i Lofoten og Vesterålen

Her skal 390 kilometer riksvei holdes åpne i fem år, ja, kanskje så lenge som åtte år.

Vegvesenet har lagt ut konkurransen om driftskontrakt 9503 Midtre Hålogaland 2021-2026. Den omfatter riksveiene i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad – altså vesentlig Lofoten og Vesterålen og vesentlig europavei 10 og riksveiene 85 og 83.

Kontrakten gjelder fra 2021 til 2026. Byggherren har opsjon på forlengelse i ett år, men partene kan også bli enige om å forlenge kontrakten i ett, to eller tre år. Blir det forlengelse av kontrakten, så har byggherren også da opsjon på ytterligere ett år. 

Veinettet er 390 kilometer totalt, hvorav 252 kilometer ligger i Nordland, og 91 kilometer i Troms. Tilsammen 46 kilometer gang- og sykkelvei er inkludert i tallene.

ÅDT på veinettet er på 18.000 på det meste.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse i Svolvær 3. februar, eller det kan bli elektronisk konferanse.

Frist for å gi tilbud er 24. februar.

Kart over veiene som inngår i driftskontrakten. Skjermbilde: Statens vegvesen
Les også

 

Forsiden akkurat nå