Kristin Øvstetun var den første til å kjøre over brua fra siden mot Kaupanger. I motsatt retning det første vogntoget over brua. Begge sjåførene fikk overrakt en blomsterbukett av prosjektleder Gunnar Solbakken (til høyre) og byggeleder Asbjørn Røneid. Foto: Knut Strøm
Kristin Øvstetun var den første til å kjøre over brua fra siden mot Kaupanger. I motsatt retning det første vogntoget over brua. Begge sjåførene fikk overrakt en blomsterbukett av prosjektleder Gunnar Solbakken (til høyre) og byggeleder Asbjørn Røneid. Foto: Knut Strøm (Knut Strøm)

Juletrafikken over på nye Loftesnesbrui

En milepæl i byggingen av nye Loftesnesbrui skjedde på ettermiddagen torsdag 30. november da brua ble åpnet for trafikk. 

Et vogntog på veg østover og en lokal personbil på veg mot Sogndal, fikk æren av å være de to første offisielle kjøretøyene over nybrua.

− Endelig har vi fått på plass ei skikkelig bru. Nå har vi ei bru som også tar vare på syklende og gående. Nå er det plass til tre barnevogner i bredden i gang- og sykkelfeltet, sa Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør i Statens vegvesen før trafikken ble sluppet over nybrua.

Den gamle brua fra 1958 var lite egnet for myke trafikanter. Til den nye 194 meter lange nye brua er det gått med 1250 tonn stål. Det er fem ganger så mye som stålet i den gamle. Videre er det gått med 6000 kubikkmeter betong og det er slått ned i fjordbunnen 1260 m stålpæler til fundamentene.

Rivingen av den gamle brua ventes å ta to til tre uker og startet mandag 4. desember. Når gamlebrua er borte, kan arbeidet starte med å få ferdiggjort siste delen av nybrua på siden mot Sogndal. I august blir det offisiell åpning av brua.

Forsiden akkurat nå