Jenny Følling er leder for Nasjonal Rassikringsgruppe.
Jenny Følling er leder for Nasjonal Rassikringsgruppe.

Jubler over at Stortinget i NTP vedtok å få plan for skredsikring på bordet

Nasjonal rassikringsgruppe jubler for at Stortinget nå enstemmig har vedtatt en Nasjonal transportplan som ber regjeringen sørge for en gjennomføringsplan for skredsikring av riks- og fylkesveier.

– Dette er stort gjennombrudd for det viktige arbeidet for å sikre våre veier mot livsfare og våre transporter mot uforutsigbarhet, sier leder av Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

– Vi vil takke partiene på Stortinget som har sikret flertall for en så viktig sak, legger hun til.

Et av Nasjonal rassikringsgruppes viktigste budskap til myndighetene har gjennom mange år vært at det må lages en helhetlig forpliktende nasjonal plan for rassikring av riks- og fylkesveiene.

Stortinget har gjennom dagens vedtatte NTP bestemt at regjeringen skal ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor.

Les også

Krever kraftig opptrapping av rassikring 

En gjennomføringsplan må finansieres, men sikringsbehovet er allerede godt kjent. Rassikringsbehovet i landet er på langt over 70 milliarder kroner, hvorav halvparten trengs for å sikre de farligste skredpunktene på fylkesveinettet.

Nasjonal rassikringsgruppe ber derfor allerede nå om en kraftig opptrapping av midlene til rassikring av fylkesveiene i neste års statsbudsjett. Midlene må tildeles rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov, mener Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe representerer de sju mest rasutsatte fylkene: Vestland, Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Trøndelag og Rogaland.

Les også

Forsiden akkurat nå