Jubel hos Jørgensen etter jobb i Torsken

Jubel hos Jørgensen etter jobb i Torsken

Narvik-entreprenøren Rolf Jørgensen AS sikret seg oppdraget med sjøfylling og veg på fylkesveg 243 i Sifjorden på Senja.

Palntegningen av sjøfyllingen og vegen som Rolf Jørgensen AS skal bygge i Sifjorden på Senja.
Palntegningen av sjøfyllingen og vegen som Rolf Jørgensen AS skal bygge i Sifjorden på Senja.

Kontrakten med Troms fylkeskommune på 69 millioner kroner, innebæere å etablere en sjøfylling på begge sider av fjorden som forberedelse til brua på 45 meter som skal bygges i neste entreprise. Til sjøfyllinga skal sprenges ca 340 000 pfm3 fra sidetak i tillegg til en del urmasser. Selve sjøfyllinga er på ca 545 000 pam3. Første lag legges ut med sjøredskap (lekter) til kote ‐10, resten legges ut med gravemaskin fra land.

Delfrist for sjøfyllingen er satt til 1.mars i 2019, med ferdigstillelse 1. juli samme år.

 

-Utfordrende konkurranse

-Det er svært gledelig at vi som lokal entreprenør kan være konkurransedyktig på slike typer oppdrag,forteller  Tommy Jørgensen som sammen med sin far Rolf Jørgensen tar seg av den daglige driften av selskapet.

Tommy Jørgensen, fung. daglig leder Rolf Jørgensen AS
Tommy Jørgensen, fung. daglig leder Rolf Jørgensen AS

-I dagens marked er det utfordrende for lokale entreprenører å konkurrere mot de store
aktørene i anleggsbransjen som stadig kjøper opp markedsandeler, også her i nord. Her leverte vi beste pris i sterk konkurranse med både lokale og nasjonale aktører. Det er vi godt fornøyd med!

 

Jobben passer godt

Tommy Jørgensen  forteller at jobben passer firmaet utmerket med tanke på kompetansen som de har opparbeidet seg siden Rolf startet virksomheten i 1978. Siden da har Rolf Jørgensen arbeidet på mange vegparseller i de nordlige fylkene, og det er ekstra hyggelig å få være hovedentreprenør for Statens vegvesen på et prosjekt som blir å foregå i det året virksomheten vår har 40‐ års jubileum.
-Vi er veldig motivert for oppdraget, og er allerede godt i gang med tilriggingen. Det er en erfaren prosjekt‐ og anleggsledelse som skal drive prosjektet og vi har personellet og maskinparken som skal til for å sikre god fremdrift. Vi ser frem til å starte for fullt med arbeidet, og til nok et godt samarbeid med Statens vegvesen.

Rolf Jørgensen AS har 45 ansatte, og har de siste årene omsatt for rundt 85 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå