Kongsveien i bydel Nordstrand går fra Gamlebyen til Holtet på Ekebergplatået. Det er en prioritert hovedveg hvor det stilles høyere krav til vintervedlikeholdet enn på resten av vegnettet.
Kongsveien i bydel Nordstrand går fra Gamlebyen til Holtet på Ekebergplatået. Det er en prioritert hovedveg hvor det stilles høyere krav til vintervedlikeholdet enn på resten av vegnettet. (Bilde: Anders Haakonsen)

Jevn kamp om driftskontrakt i Oslo

Det er jevn kamp om kontrakten på drift og vedlikehold i tre bydeler sør-øst i Oslo. Bare 2,5 prosent skiller de fire laveste anbudene. Lavest ligger EF Drift fra Sørum som vil ha 91,187 millioner kroner for en fire-årsperiode.

Mesta puster lederen i nakken med et anbud på 91,884 mill. Peab vil ha 93,277 mill., og Hadeland Maskindrift fra Gran vil ha 93,48 mill.

Ytterligere tre bedrifter har gitt anbud, men de ligger så langt over de fire laveste at de neppe gjør seg forhåpninger om kontrakt. Disse tre er Vaktmesterkompaniet fra Oslo (132,5 mill.), Veidrift fra Ski (132,7 mill.) og Park & Anlegg fra Sarpsborg (135 mill.).

Bymiljøetaten i Oslo kommune er oppdragsgiver. De tre bydelene er Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø, som til sammen utgjør området Sør/Øst. Grensene for området følger ikke bydelsgrensene nøyaktig, men det er ingen store avvik.

Kontrakten omfatter helårs drift og vedlikehold av 255 km kommunale veger, 63,8 km gang/sykkelveger og 21,8 km turveger. Vintervedlikehold av 19,5 km private veger inngår i kontrakten.

1. september begynner kontrakten å gjelde. Den varer til 31. august 2020. Forrige gang dette oppdraget ble utlyst, gikk jobben til Oslo Vei som gikk konkurs kort tid etterpå. Mesta fikk ansvaret for drift og vedlikehold i de tre bydelene i resten av fire-årsperioden.

Forsiden akkurat nå