Fortauet på nordsiden av Nordbyveien er flittig brukt av myke trafikanter. Om to år får de også et tilbud på sørsiden. Isachsen Entreprenør leder kampen om kontrakten på ombyggingen. (Foto: Anders Haakonsen)
Fortauet på nordsiden av Nordbyveien er flittig brukt av myke trafikanter. Om to år får de også et tilbud på sørsiden. Isachsen Entreprenør leder kampen om kontrakten på ombyggingen. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde: )

Isachsen lavest blant mange i Follo

Det er stor interesse for å bygge om fylkesveg 35 i Follo. Ni entreprenører har gitt anbud. Lavest ligger Isachsen Entreprenør med 98,5 millioner kroner.

På de neste plassene følger fire Østfold-entreprenører: Askim Entreprenør (103,1 mill.), Park & Anlegg fra Sarpsborg (106,9 mill.), Råde Graveservice (108,3 mill.) og Grimsrud fra Halden (113,1 mill.).

Øvrige anbydere er Reinertsen (116,1 mill.), Implenia (117,9 mill.), Hab Construction (131,7 mill.) og AF Gruppen (138,9 mill.).

Fylkesveg 35 er også kjent som Nordbyveien. Den krysser kommunegrensen mellom Ski og Ås. Strekningen som berøres av utbyggingen ligger i begge kommunene.

I dag er det bare sammenhengende fortau på nordsiden av vegen. På sørsiden er det noen få korte strekninger med fortau til tross for at det er randbebyggelse på hele den berørte strekningen.

Nå blir det sammenhengende fortau og sykkelbane på begge sider. På nordsiden blir fortauet utvidet til 3 meters bredde. På sørsiden blir fortauet 2,5 meter. Sykkelbanene blir halvannen meter brede.

Andre tiltak som skal gjennomføres er en mindre innsnevring av kjørebanen og reduksjon av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t. Videre blir busslommene erstattet med kantsteinstopp, gangfeltene blir opphøyd, og tre kryss blir bygd om til rundkjøringer.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 243 millioner kroner. I følge beregningene skal Ski og Ås kommuner og kabeletater dekke ca. 100 millioner. Årsaken er et omfattende nytt VA-anlegg som skal etableres under vegen på hele strekningen som berøres av utbyggingen.

Vegvesenet har også arbeid å gjøre under bakken. Deler av overvannsledningen holder ikke mål. Nå skal det legges en ny 1 000 mm overvannsledning over en strekning på 800 meter. Kommunene legger en egen overvannsledning som skal ta unna vann fra sidevegene.

Innen 1. oktober 2016 må jobben være fullført.

 

Forsiden akkurat nå