Den nye toløpstunnelen vil etter planen stå ferdig i 2026.
Den nye toløpstunnelen vil etter planen stå ferdig i 2026. (Foto: Statens vegvesen)

Inviterer til leverandørkonferanse for de med interesse for den nye Oslofjordtunnelen

Oppdraget som er kostnadsberegnet til 5,1 milliarder 2020-kroner, vil nok ha interesserte entreprenører langt ut over landets grenser.

Statens vegvesen inviterer til leverandørkonferanse om kommende utlysning av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

Kontrakten innebærer å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer, bygge et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer, utvide Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp og utvide fra to til firefelts vei de seks kilometerne mellom tunnelåpningen på Måna og frem til E6 på Vassum.

Dette medfører også å bygge et nytt bruløp for den cirka 200 meter lange Bråtan bru, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna.

Digitalt arrangement:

Konferansen vil foregå på Teams live event mandag 14. juni fra 13.00 til 15.00. Lenke til arrangementet vil bli sendt ut til alle påmeldte deltagere.

Møtet vil foregå på norsk, men materiale fra konferansen vil bli lagt ut på engelsk senere.

 

 Utlysing ved årsskiftet

Det forventes at Stortinget vil behandle finansieringsplanen for utvidelsen av Oslofjordtunnelen med et nytt løp en gang til høsten. Statens vegvesen har lagt en plan om utlysning av prosjektet i januar 2022, med tilbudsfrist i februar.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 er det lagt til grunn at Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 finansieres ved at staten går inn med 1630 millioner kroner, mens bompenger skal bidra med 2870 millioner kroner.

Dette er tall i 2018-kr.

Byggingen av det nye løpet er en del av prosjektet E 134 Oslofjordforbindelsen, hvor hele strekningen fra tunnelen og fram til E6 blir firefelts motorvei. Foto: Statens vegvesen

Forsiden akkurat nå