Innlandet fylkeskommune hyrer inn eksterne konsulenter til å hjelpe med planleggingen av kommende samferdselsprosjekter. Illustrasjonsfoto: Scanpix
Innlandet fylkeskommune hyrer inn eksterne konsulenter til å hjelpe med planleggingen av kommende samferdselsprosjekter. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Fylkeskommunen hyrer inn ekstern hjelp

Innlandet skal leie inn konsulenter for inntil 90 millioner kroner

Fylket vil inngå avtale med flere selskaper for å sikre seg rådgivning i samferdselsprosjekter.

Innlandet fylkeskommune har invitert bransjen til å søke om opptak i en dynamisk innkjøpsordning (DPS) for plan- og prosjekteringstjenester for samferdselsetaten.

Hensikten med ordningen er at fylket sikrer seg faglig og prosessmessig bistand til samferdselsprosjekter dersom fylket selv ikke har kapasitet til å gjøre jobben.

En del områder hvor det kan trenges hjelp:

  • Skissefaser
  • Forprosjekter
  • Reguleringsplaner med teknisk detaljplan
  • Byggeplaner med konkurransegrunnlag, samt oppfølging i byggefase
  • Prosjektering av nye veianlegg og konstruksjoner
  • Vedlikeholdstiltak
  • Utredninger, beregninger og analyser

Ordningen beregnes å ha en verdi på 15 millioner kroner i året, men det totale volumet er avhengig av offentlige bevilgninger samt kapasiteten hos oppdragsgiver.

Innkjøpsordningen skal gjelde for seks år, og har dermed en anslått totalverdi på 90 millioner kroner.

Frist for å sende inn tilbud om å delta i denne ordningen er 22. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå