Nye fylkesvei 33 langs Skardtjernet.
Nye fylkesvei 33 langs Skardtjernet. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Innlandet: Ny fylkesvei 33 er forsinket - og blir dyrere enn beregnet

Fristen er 15. juli, men det holder ikke.

Arbeidet med å legge ny asfalt på de cirka fem kilometrene mellom Skardtjernet og Santoriesvingen har startetArbeidet vil vare til rundt 10. juli.

Fylkesvei 33 blir bygd ut på en ti kilometer lang strekning mellom Skardtjernet i Etnedal og Tonsvatnet i Nord-Aurdal, og på en en kilometer lang strekning øst for krysset til E16 på Bjørgo, skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Les også

Omfattende opprusting

Parsellene hadde svært dårlig standard. Veien var smal og hadde dårlige veikanter og dårlig dekke. Noen svinger var krappe og stigningen var krevende flere steder.

Veien blir bredere, noen svinger er rettet ut , og stigningen blir jevnere fordelt. Særlig vil den store «Sanatoriesvingen» ved krysset til fylkesveien mellom Bruflat og Bagn bli betydelig bedre når prosjektet er ferdig. Der vil veien gå i helt ny trasé.

Les også

Noe arbeid gjenstår

Det er foreløpig usikkert når det store byggeprosjektet til cirka 330 millioner kroner vil være helt ferdig. Det gjenstår en del arbeid med sideterreng og avkjørsler. Asfalt skal legges på begge strekningene som har blitt rustet opp, og overskuddsmasser skal håndteres.

– Ifølge kontrakten som Innlandet fylkeskommune har med entreprenøren, skal arbeidet være ferdig innen 15. juli, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i pressemeldingen.

– De som bygger har sagt at de ikke rekker å bli ferdig til denne datoen. Vi håper entreprenøren blir ferdig så snart som mulig, sier han.

Entreprenør for strekningen er Contexo.

Les også

Kostnadsøkning

Den omfattende opprustinga av fylkesveg 33 i Valdres var opprinnelig beregnet til å koste rundt 290 millioner kroner etter dagens kroneverdi.

Det har blitt en del ekstra arbeid med prosjektet, slik at kostnadsprognosen nå er på cirka 330 millioner kroner. Det inkluderer utgifter til planlegging, prosjektering, grunnerverv, byggeledelse og bygging.

– De økte utgiftene skyldes flere forhold, sier Øfstaas.

– Det var noe dårligere masser enn forutsatt på deler av strekningen, og de måtte skiftes ut. Arbeidet med å følge opp prosjektet fra byggherrens side har også blitt mer ressurskrevende enn planlagt, sier han.

Les også

Bompengefinansiering

Halvparten av utgiftene til ny fylkesveg over Tonsåsen skal dekkes inn gjennom brukerbetaling. Fylkeskommunen tar en større andel av kostnadsøkningen enn trafikantene, slik at cirka 150 millioner skal dekks av bompenger, mens fylkeskommunen skal bidra med rundt 170 millioner.

Les også

Forsiden akkurat nå