Dypstabilisering av fylkesvei 228 mellom Tandestua og Kvernstua i Ringsaker.
Dypstabilisering av fylkesvei 228 mellom Tandestua og Kvernstua i Ringsaker. (Foto: Einar Søberg, Innlandet fylke)

Innlandet er i gang med å asfaltere 180 km fylkesvei

Asfaltjobbene har en verdi på rundt 150 millioner kroner.

Innlandet fylkeskommune skal frem til oktober asfaltere vel 180 kilometer fylkesvei. Asfaltjobbene har en verdi på rundt 150 millioner kroner, skriver Innlandet fylke i en pressemelding.

Les også

Reasfalterer en del strekninger

Hovedutvalgsleder samferdsel i innlandet, Stein Tronsmoen, var mandag 25. mai på befaring langs fylkesvei 228 i Ringsaker. Her er det forsterkningsarbeid som foregår. Foto: Einar Søberg, Innlandet fylke

Hvert år blir dekketilstanden på fylkesveier registrert.

– Denne tilstandsregistreringen gir en god oversikt over dekketilstanden på vegnettet vårt. Registreringene inngår i grunnlaget for våre prioriteringer av hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, forteller Aud M. Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune. 

I år skal totalt 135 kilometer fylkesvei rundt om i Innlandet reasfalteres. I tillegg vil deler av en ekstra bevilgning på 100 millioner kroner i 2020 bli bruk til forsterkning og asfaltering på ytterligere 45 kilometer fylkesveg.

Les også

Øker fylkesveistandarden

Det var fylkestinget i Innlandet som økte bevilgningene til fylkesveier i Hedmark ved et ekstra låneopptak til investeringer.

– Selv om dette ikke reduserer etterslepet på fylkesvei så mye som vi ønsker, er dette en god start nå i 2020. Vi er, slik situasjonen er nå på fylkesveiene i fylket, tilfreds med å kunne bruke ekstra midler på vedlikehold av fylkesveiene. Det er gjennomført en grundig vurdering av fylkesveiene i hele fylket, og det er disse vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene som er gjort. Vi vil selvfølgelig følge dette nøye videre, sier Stein Tronsmoen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, i meldingen.

En del av den økte bevilgningen skal brukes til forsterkning og asfaltering på følgende strekninger: 

 • Fv. 202 mellom Kjerret og Brødbøldammen i Kongsvinger
 • Fv. 216 mellom Næroset og Arneberg i Ringsaker
 • Fv. 228 mellom Tandestua og Kvernstua i Ringsaker
 • Fv. 251 mellom Høljerast og Bruflat i Nordre Land
 • Fv. 1782 mellom Flisaker og Vinjusveen i Ringsaker
 • Fv. 1798 mellom Hveberg og Høyvang i Hamar
 • Fv. 1868 mellom Bergsland og Langåsen i Kongsvinger
 • Fv. 2544 mellom Svingvoll og Skei i Gausdal
 • Fv. 2616 mellom Stade og Lalm i Vågå
 • Fv. 2660 mellom Dombfoss og Brustuen i Dovre

– Det er dessverre slik at det ikke blir lagt asfalt på fylkesveier i alle deler av Innlandet. I våre prioriteringer har vi også sett på hva andre aktører gjør av tiltak på veinettet. Blant annet skal Statens vegvesen gjøre mye på riksvei 3 i Østerdalen i år, noe som vi har tatt hensyn til da vi har gjort våre prioriteringer for asfaltlegging i 2020, forklarer Stein Tronsmoen.

Les også

Flere klimatiltak

Innlandet fylkeskommune har som mål å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Fylkeskommunen har derfor stimulert til flere miljøtiltak i anbudskonkurransen om asfaltjobbene. Blant kravene som er stilt til klima er:

 • All fresemasse fra traufresing skal gjenbrukes som forsterkning/oppretting før slitelag.
 • Mest mulig lavtemperaturasfalt (LTA). Innlandet utbetaler en bonus på 300.000 kroner dersom entreprenøren kan dokumentere at minst 40 prosent av den totale mengden asfalt er lavtemperaturasfalt.
 • Krav om minimum Euro 5-motorer.

 

Les også

Forsiden akkurat nå