NITO-president Trond Markussen.
NITO-president Trond Markussen.

Ingeniører strømmer til NITO

Til tross for lav ledighet og gode tider strømmer ingeniørene til NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. I 2013 hadde fagorganisasjonen en medlemsøkning på 3,5 prosent.

– Selv om norsk økonomi i det store og hele har vært skånet for virkningene av den globale finanskrisen, er nok mange bevisst på at det kan skje endringer også i deres bransjer. Dette er nok noe av grunnen til at ingeniører og teknologer søker trygghet, bedre lønn og en faglig tilhørighet som en moderne fagorganisasjon kan tilby, sier NITO-president Trond Markussen.

Han påpeker at også norske bedrifter kan oppleve tøffe tak med nedbemanning og omorganiseringer. Antall NITO-medlemmer som er arbeidsledige eller permitterte steg i 2013 fra 413 til 469, som utgjør 0,8 prosent av de yrkesaktive.

– Selv om dette fortsatt er et lavt tall så vi at ledigheten steg tydelig i 4. kvartal. Og for de som står i fare for å miste jobben er støtten fra en fagforening særlig viktig, sier Markussen.

NITO er landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, og satser tungt på faglig nettverk og utvikling. Stadig flere ingeniører med mastergrad søker seg til organisasjonen.

– Nesten 10 prosent av våre yrkesaktive medlemmer har en mastergrad. Dette er ingeniører som videreutdanner seg og tar en mastergrad, men også de som har fullført en femårig studieløp, sier Markussen.

Forsiden akkurat nå