Geirr Tangstad-Holdal er daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.
Geirr Tangstad-Holdal er daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. (Foto: Jarle Skoglund)

Trafikksikkerhet

Ingen krav til kompetanse i dag: Starter  utdanning av rekkverksmontører

Vegtilsynet har avdekket grove sikkerhetsbrudd på rekkverk, som følge av feil montering. Trafikksikkerhetsforeningen vil øke kompetansen til montørene.

Veirekkeverkene har en svært viktig rolle for å høyne sikkerhetsnivået på norske veger. Men for at rekkverkene skal fungere, er det viktig at de er riktig montert.

Vegtilsynet har i flere av sine rapporter avdekket fundamentale sikkerhetsbrudd på rekkverk, som i hovedsak skyldes feil montering.

Eksempel på manglende monteringsbolter i et rekkverk på E134 ved Tokke i telemark, avdekket av Vegtilsynet tidligere i år. Foto: Vegtilsynet

Trafikksikkerhetsforeningen, som er medlemsorganisasjon for mange av entreprenørbedriftene som selger og monterer rekkverk på det norsk veinettet, mener at det nå er på tide at det etableres en utdanning innen fagfeltet.

Første kurs på nyåret

Daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen forteller at foreningen derfor setter i gang med det første kurset i rekkverksmontering 5. februar til neste år. Han sier til Veier24 at Statens vegvesen ikke har satt krav til kompetanse til montører, men at personer i Vegdirektoratet har uttrykt at de hilser en slik utdanning velkommen.

– I Sverige har de over flere år utdannet rekkverksmontører. I Norge har det per dags dato ikke vært noe krav til utdanning av montører av rekkverk. På sikt vil derfor TSF jobbe for at det blir innført krav til kurs/opplæring av personell som skal utføre arbeidsoppgaver med oppsett eller vedlikehold av rekkverk ute i veitrafikken, forteller han.

– Skal vi nå målene i nullvisjonen kan vi ikke tillate å ha mennesker til å montere livreddende sikkerhetsutstyr, som ikke har kompetanse til å forstå konsekvensene av det de gjør. Vi ville aldri tillatt en ufaglært å ha ansvaret for overhaling av bremsene på kjøretøyene våre, understreker Geirr Tangstad-Holdal.

Les også

Avhengig av stedlige forhold

I dag er det rekkverksnormalen fra Statens vegvesen med to veiledere som til sammen utgjør regelverket for rekkverk i Norge. 

– De inneholder mer informasjon enn de fleste andre håndbøker, og har veldig mange detalj-krav. Mange av kravene er i tillegg veldig avhengige av stedlige forhold.
Rekkverksnormalen forutsetter i mange tilfeller at rekkverket skal monteres opp på ny vei etter dagens standard. Men realiteten er at mye av det som blir montert i Norge i dag, blir montert på eksisterende vei der forutsetningene er ganske annerledes enn det som er lagt til grunn i normalen. Det stiller derfor store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene, for at vi skal få trygge veier. Dette er valg som kan bety forskjellen mellom liv og død, mener Tangstad-Holdal.

Les også

Forsiden akkurat nå