Her i Strandgata skal det etableres miljøgate. På venstre side blir fortauet erstattet med en gang/sykkelveg som blir skilt fra kjørebanen med et møbleringsfelt. Foreløpig er ingen interessert i jobben. (Foto: Google)
Her i Strandgata skal det etableres miljøgate. På venstre side blir fortauet erstattet med en gang/sykkelveg som blir skilt fra kjørebanen med et møbleringsfelt. Foreløpig er ingen interessert i jobben. (Foto: Google)

Ingen anbud på jobb i Gjøvik

Ikke en eneste entreprenør har gitt pris på en jobb for Vegvesenet i Gjøvik. Oppdraget som ingen vil ha, gjelder ombygging av to gater sentralt i byen.

Byggeleder Vidar Øfstaas er overrasket over det negative resultatet. Interessen for oppdraget var tilsynelatende stor. Hele 7 entreprenører var representert på anbudskonferansen.

Når ingen gir anbud, har byggherren to valgmuligheter: Man kan lyse ut oppdraget på nytt, eller man kan gå i direkte forhandlinger med minst tre entreprenører. Vegvesenet har foreløpig ikke tatt stilling til hvilken av mulighetene man skal velge.

Oppdraget består i å etablere miljøgate i Strandgata mellom Hunnsveien og Jernbanesvingen, en strekning på 186 meter. Parkgata som går parallelt, skal omgjøres til kollektivgate med bussoppstillingsplasser. Den nye gata blir 217 meter lang. Den skal gå helt fram til stasjonsbygningen på Gjøvikbanen. Når anlegget blir ferdig, blir det enklere omstigning mellom buss og tog. Oppdraget omfatter også etablering av et nytt torg mellom Standgata og kollektivgata.

Da jobben ble utlyst, tok Vegvesenet sikte på anleggstart 10. juni og ferdigstillelse 1. desember. Nå er det tvilsomt om denne framdriftsplanen holder.

 

Forsiden akkurat nå