Fykantunnelen på fylkesveg 17 i Meløy kommune er en av tunnelene som skal sikres mot vann og frost. Implenia ligger godt an til å få den jobben. Bildet viser nordre innslag. (Foto: Google)
Fykantunnelen på fylkesveg 17 i Meløy kommune er en av tunnelene som skal sikres mot vann og frost. Implenia ligger godt an til å få den jobben. Bildet viser nordre innslag. (Foto: Google)

Implenia leder i tunnelsikring i nord

Implenia har en klar ledelse i kampen om en kontrakt på tunnelsikring i Nordland. Åtte entreprenører har gitt anbud, det laveste er på 21,904 millioner kroner.

Andreplassen holdes av BMO Tunnelsikring fra Kongsberg, som vil ha 25,484 mill. Videre nedover listen er det jevnt. Betongrenovering Drift fra Narvik er nr. tre (26,276 mill.), fulgt av AST Entreprenør fra Stokke (26,797 mill.), HJH fra Mo i Rana (27,462 mill.) og Gjerden Fjellsikring fra Lardal (27,818 mill.).

De to siste anbyderne ligger en god del høyere.

Det meste av oppdraget gjelder tunneler, men også noen skjæringer i dagen skal sikres.

Byggeleder Edward Pegg i Region nord er ikke overrasket over den store oppslutningen om konkurransen.

- Nesten ingen tunneler som er eldre enn 10 år tilfredsstiller kravene i EUs tunneldirektiv. Det vil bli flere og flere slike oppdrag i tiden framover. Jeg tror entreprenørene begynner å posisjonere seg for det som kommer, sier Pegg.

Tunnelene sikres er Kobbhammartunnelen (837 meter) på E6, Straumdaltunnelen (3 232 meter), Glomfjordtunnelen (2 233 meter) og Fykantunnelen (1 946 meter) på fylkesveg 17 og Hårskolttunnelen ( 2425 meter) og Sjønståfjelltunnelen (2 827 meter) på fylkesveg 830.

I noen tunneler blir det fjellsikring, i noen blir det vann- og frostsikring, og i noen begge deler. Arbeidet skal utføres i år og til neste år.

Region nord har også utlyst rekkverksarbeid i 23 kommuner i Nordre Nordland og Sør-Troms. Området er også kjent som Midtre Hålogaland.

Oppdraget består i å sette opp ca. 7 km nytt rekkverk i 2014, 2015 og 2016. Noen steder skal gammelt rekkverk fjernes.

To entreprenører har gitt pris på oppdraget. Lavest ligger Nordnorsk Veisikring fra Steigen, som vil ha 4,140 millioner kroner for jobben. Konkurrenten er Mesta, som vil ha 4,803 mill.

 

Forsiden akkurat nå