Å kjøre over Frogner bru kan være en tålmodighetsprøve. I 2020 kan man kjøre over den uten å vente på motgående trafikk. Fotgjengere og syklister skal kunne passere fritt i hele byggetiden. (
Å kjøre over Frogner bru kan være en tålmodighetsprøve. I 2020 kan man kjøre over den uten å vente på motgående trafikk. Fotgjengere og syklister skal kunne passere fritt i hele byggetiden. ( ( Anders Haakonsen)

Implenia lavest av fem

Implenia leder konkurransen om å få bygge ny Frogner bru i Sørum med et anbud på 64,1 millioner kroner.  Ytterligere fire entreprenører har meldt sin interesse for jobben.

De fire konkurrentene er:

NCC                                     67,4 mill.
Peab                                    69,2 mill.
HAB Construction               76,8 mill.
Contexo                              77,6 mill.

Frogner bru leder fylkesveg 260 over elva Leira. Den ble bygd i 1936 og er i så dårlig forfatning at den ikke kan stå stort lenger. For å begrense belastningen er den lysregulert.

Utskiftingen av brua er en totalentreprise. Den som får kontrakten skal prosjektere og bygge to parallelle bruer, en for motorisert trafikk og en for dem som tar seg over elva for egen kraft.

Entreprisen omfatter også riving av den gamle brua og tilpassing av vegene på begge sider.

Den nye brua må gå i traséen til den gamle. Omgivelsene gjør det svært vanskelig å bygge en interimsbru. De som kjører over den gamle brua nå, får derfor en stor omveg i byggetiden.

På denne bakgrunnen forlanger Vegvesenet at gang/sykkelvegbrua må være klar før gammelbrua rives. Det skal også etableres en midlertidig snuplass for biler på vestsiden av brua. Hensikten er at det skal være mulig å slippe folk av og på i byggetiden slik at de kan gå til tettstedet Frogner som ligger på østsiden av Leira.

Da valget om totalentreprise ble gjort, var bruene allerede ferdig prosjektert. De som ønsker det, kan derfor benytte seg av det grunnlaget som er lagd. Det forutsetter at kjørebrua blir 96 meter lang og gang/sykkelbrua 98 meter lang. Begge får tre spenn. Overbygningene består av stålkasser i samvirke med kjørebane/gangbane i betong.

Total byggetid bli 27 måneder. Kjørevegen over Leira kan være stengt i maksimalt 18 måneder.

Forsiden akkurat nå