PNC Norge har et luftig oppdrag med rivingen av den gamle Varoddbrua i Kristiansand.
PNC Norge har et luftig oppdrag med rivingen av den gamle Varoddbrua i Kristiansand. (Foto: Statens vegvesen)

I neste uke starter rivingen av kablene på gamle Varoddbrua

PNC Norge har siden juni arbeidet med å rive den gamle Varoddbrua. Nå skal kablene tas ned.

Brua er ei hengebru fra 1956. Når kablene rives vil seilingsleden i Topdalsfjorden, samt Sømsveien og Torsvikveien, periodevis bli stengt, melder Statens vegvesen.

Det er 24 kabler som skal fjernes, og i utgangspunktet planlegger entreprenøren å fjerne en kabel om dagen. Kablene vinsjes en og en ned i sjøen mellom tårnene, påmonteres flytebøyer og trekkes i land.

Les også

Seilingsleden i Topdalsfjorden stenges

For å ivareta sikkerheten ved nedmonteringen av kablene blir seilingsleden under Varoddbrua helt stengt. Båtførere må regne med at seilingsleden er stengt mellom klokka 07 og 19 mandag til lørdag i ukene 42-45. Båter som likevel forsøker å passere må være forberedt på å bli nektet passasje av entreprenørens tre vaktbåter. De må da også regne med å vente i flere timer før de kan slippes forbi.

Båtførere bes følge med på anvisninger fra entreprenørens vaktbåter i fjorden. Fritidsbåter skal holde minst 50 meters avstand til lektere og kranskip, og farten må reduseres til fem knop ved passering under brua.

Les også

Sømsveien må stenges

Sømsveien og Torsvikveien må stenges under bruene når kablene tas ned i uke 42-45. Dette medfører at avkjøringen til Søm fra midlertidig omkjøringsveg for vestgående E18 blir stengt i samme periode.

Konsekvenser for gående og syklende langs Sømsveien sør for Varoddbrua blir at man må bruke dagens gang- og sykkelveg opp Torsvikkleiva, Vardåsveien, deretter videre via Haumyrheiveien og Nordheiveien.

Les også

Forsiden akkurat nå