I denne nye kontrakten kan det bli veiarbeid i Voss og Hardanger i over tre år
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

I denne nye kontrakten kan det bli veiarbeid i Voss og Hardanger i over tre år

Vestland fylke har kommet med ny samlekontrakt, og den kan vare ut 2025 hvis opsjonene slår inn.

Den nye veivedlikeholdskontrakten i Voss og Hardanger er en samlekontrakt for mindre tiltak i Vestland. Navnet er Vegvedlikehaldskontrakt Voss og Hardanger 2022 og 2023.

Fylkesveiene i området trenger forsterkning, trafikksikkerhetstiltak og andre utbedringer, og anslagsvis er det snakk om sju avrop i året. Det blir laget egen bestilling for hvert avrop.

Fylket har ennå ikke full oversikt over hvilke prosjekter som inngår i kontrakten, men ser for seg nye busslommer, fortau og gang- og sykkelveier, litt veibygging, kantforsterking, breddeutviding, rekkverk og små rastiltak. I det store og det hele: litt av hvert.

Men det avhenger av hvor mye penger som blir satt av. Framtidig finansiering i Vestland vil avgjøre hvilke tiltak som blir satt i gang.

Avtalen gjelder for 2022 og 2023, med opsjon på forlenging i ytterligere 1 + 1 år.

Tilbudsfrist: 28. september.

Les også

Forsiden akkurat nå