DRIFT OG VEDLIKEHOLD

I dag er de seks entreprenørene i gang med sju nye driftskontrakter for riksveiene

De sju nye driftskontraktene for riksveiene avløser omkring 20 gamle kontrakter med sams drift.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) Illustrasjonsfoto: Mählers
1. sep. 2020 - 15:33

Totalt 2795 kilometer riksveg fordelt på sju områder fra Agder i sør til Nordland i nord får nye entreprenører fra i dag. Dette er de første driftskontraktene som bare omfatter riksveier.

– De første rene riksveikontraktene er en viktig milepæl i arbeidet med bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og lavere klimafotavtrykk på viktige veier for trafikanter og næringsliv, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold, i en nyhetsmelding.

Les også

Færre og større

De sju nye driftskontraktene avløser om lag 20 gamle kontrakter som var for både riksveier og fylkesveier. Dette innebærer at de nye kontraktene dekker større geografiske områder enn de gamle.

De sju nye driftskontraktene som trer i kraft fra 1. september er fordelt på seks entreprenører. En kontrakt er i Agder, en i Telemark og Vestfold, to i Innlandet, en på Sunnmøre, en i Trondheim og en i Nordland. Kontraktsperioden er på tre eller fem år, og den samlede kontraktsverdien er 2,3 milliarder kroner.

Les også

De nye kontraktene

Disse entreprenørene skal håndtere de fem nye driftskontraktene:

(Klikk på navnet på området for å se pristilbudene som ble gitt på hver kontrakt)

Stian Brenden Maskinservice: Gudbrandsdalen 2020-25

Svevia Norge: Østerdalen 2020-25

Risa: Nedre Telemark og Vestfold 2020-23

Presis Vegdrift: Sørlandske 2020-23

Mesta: Sunnmøre 2020-23

Veidekke: Trondheim 2020-25

Mesta: Salten 2020-25

En ny driftskontrakt for Drammen starter også i dag, men her er også fylkesveiene i området med.

I nord er det i tillegg oppstart for driftskontrakter for elektroanlegg på riksveiene i Midtre Hålogaland og Helgeland og Salten. I Oppland, Buskerud og området Follo, Romerike og Espa trer nye elektrokontrakter som er felles med fylkeskommunen i kraft fra i dag.

Les også

Godt samarbeid

– God drift kjennetegnes ved at den beste jobben er den som brukerne av veien merker minst. Våre entreprenører nedlegger et stort arbeid for at trafikanter og næringsliv skal komme trygt fram hver eneste dag, med minst mulig ulempe og best mulig trafikksikkerhet. Vi synes derfor det er hyggelig å kunne klippe en symbolsk snor for oppstarten av viktige driftskontrakter, og ser frem til et godt samarbeid til trafikantens beste, sier Bjørn Laksforsmo i meldingen.

Statens vegvesen jobber sammen med bransjen for at framtidige driftskontrakter skal motivere til fortsatt utvikling i bransjen. Det handler om kontraktslengder og utforming, og hvilke tildelingskriterier som skal brukes i tillegg til pris.

– Det er sammen med bransjen vi finner de gode og effektive løsningene både for klima, teknologi, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi ser at når vi får de beste samarbeidspartnerne får vi også resultater både på kvalitet, økonomi og brukeropplevelser, sier Bjørn Laksforsmo.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.