Brua er en såkalt Fritt-Frem-bygd bru som vurderes å være en meget teknisk krevende brutype å prosjektere og bygge.
Brua er en såkalt Fritt-Frem-bygd bru som vurderes å være en meget teknisk krevende brutype å prosjektere og bygge. (Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS)

I dag  Kristiansands nye landemerke åpnet

Fire års anleggsarbeider på Sørlandets viktigste innfartsåre er over, og et nytt landemerke har tatt plass.

Personene på bildet er f.v. Fylkesordfører Arne Thomassen (H), samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), Direktør for utbygging i Staten Vegvesen, Kjell Inge Davik, prosjektleder i Statens Vegvesen Jan Helge Egeland og Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Foto: Samir Kulicija/Statens vegvesen

Klokka 11 i kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide klippe flaggsnoa som den offisielle åpningen av brua. 

Arbeidet med bygging av ny Varoddbru startet april 2017. Prosjektet har hatt flere store
milepeler siden den gang.

Det har gått med 23.000 kubikkmeter betong og 5.500 tonn armeringsjern under byggingen av Varoddbrua. Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS

Trafikken satt på i fjor

En av de store milepelene var da den nye brua ble støpt sammen til en sammenhengende
bru i november 2019, og da trafikken ble satt på den nye brua et halvt år senere, i juni 2020.

Først på dette tidspunkt var det mulig å flytte østgående trafikk på E18 fra den gamle
hengebrua og over på ny bru slik at rivingen av den gamle brua kunne bli satt i gang.
Omtrent 400 meter av den nye bruas lengde ble bygd med 17 meters bredde for deretter å kunne utvides med ytterligere to meter etter at den gamle hengebrua var revet. Det var helt umulig å gjøre dette på et annet vis da det rett og slett ikke var nok plass til å bygge i full bredde på hele den nye brua innenfor den smale plassen vi hadde til rådighet mellom de to gamle bruene.

Det har gått med 23.000 kubikkmeter betong og 5.500 tonn armeringsjern under byggingen av Varoddbrua. Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS

Den gamle er borte


Den nye Varoddbrua erstatter den gamle hengebrua fra 1956 for østgående E18-trafikk.
Hengebrua hadde store vedlikeholdskostnader noe som var sterkt medvirkende til at en ny bru ble bestemt bygd. Samtidig er det betydelig behov for forbedret løsning for
kollektivtrafikken og gang- og sykkeltrafikken.

Fra før av er det en bru som ble åpnet for trafikk i 1994. Den nye brua er en tilsvarende
brutype som denne.

Prosjektet ble først omtalt i NTP 2010 – 2019 og deretter i NTP 2014-2023 omtalt med
oppstart i første fireårsperiode og avslutning i andre seksårsperioden, og slik har det også
blitt.

Byggherre: Statens vegvesen Utbygging
Prosjekterende: Rambøll Norge AS
Hovedentreprenør: PNC Norge Infrastructure (Østerisk entreprenør)

Forsiden akkurat nå