Her kommer omkjøringsvegen mellom ny og gammel E134 ved Saggrenda.
Her kommer omkjøringsvegen mellom ny og gammel E134 ved Saggrenda. (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen)

I august starter Vegvesenet med å bygge om gamle E134 ved Kongsberg

Etter planen skal den være ferdig 20. oktober.

– Dette arbeidet var planlagt utført etter at ny E134 er åpnet, forteller byggeleder Svein Borgen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han regner med at entreprenøren Berthelsen og Garpestad og NRC Anlegg planlegger å rigge seg til for jobben fra mandag 3. august og at selve anleggsaktiviteten tar til uka etter.

Les også

 

Blir gang- og sykkelvei

Omleggingen av veisystemet rundt gamle E134 i Saggrenda lot seg ikke utføre mens trafikken ennå gikk på veien. Deler av gamleveien skal stenges og bygges om til gang- og sykkelvei.

Det er også avsluttende arbeider med kryss og omlegging av veier mot Saggrenda sentrum som skal utføres.

Krysset mellom ny og gammel E134 ved kjøkkenbutikken skal fullføres og en støttemur skal forlenges. Siste del av Bergmannsveien fra Sølvgruvene og ut i Meheiaveien (gamle E134) skal senkes. Fra dette krysset og vestover til avkjøring Kisgruveveien skal bygges om til gang- og sykkelvei, heter det i pressemeldingen.

Les også

Spleiser inn en omkjøringsvei

Dessuten skal den nye omkjøringsveien mellom ny og gammel E134 bygges ferdig (spleises inn). Denne vegen skal brukes som del av omkjøringsvei når Vollåstunnelen er stengt for vedlikehold eller av andre årsaker.

– Vi regner med å bruke litt over to måneder på jobben og skal være ferdig før vinteren kommer, sier Svein Borgen.

Entreprenøren Berthelsen og Garpestad og NRC Anlegg skal utføre jobben. De deltok på byggingen av delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda i samarbeid med tsjekkiske Metrostav.

Les også

Forsiden akkurat nå