Hvem vil vedlikeholde en del nord-norske bruer i nesten 3 år?
(Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Hvem vil vedlikeholde en del nord-norske bruer i nesten 3 år?

Ny kontrakt fra Statens vegvesen.

Etaten lyser ut en kontrakt for bruvedlikeholdsarbeider på riks- og europaveier i Nordland samt Troms og Finnmark fylker.

Kontrakten varer i utgangspunktet i nærmere to år, men de arbeidene som er beregnet utført i 2022 og 2023 vil kunne avhenge av hvilke bevilgninger som kommer – og om det blir skader på noen andre bruer, for eksempel.

Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med ett år, fra 17. november 2023 til 15. november 2024.

Vegvesenet regner med at mengdefordelingen blir med en tredjedel på hvert av de tre områdene Nordland, Troms og Finnmark i år og i 2023.

Digital tilbudskonferanse arrangeres 21. mars, og tilbudsfrist er 6. april.

Forsiden akkurat nå