Riksvei 25 og Riksvei 2 er med i den nye riksveikontrakten. Her møtes veiene i Elverum.
Riksvei 25 og Riksvei 2 er med i den nye riksveikontrakten. Her møtes veiene i Elverum. (Foto: Google Maps)

Driftskontrakt 9108 Østerdalen

Hvem vil drifte nesten alle riksveiene i gamle Hedmark fylke?

Den femårige kontrakten blir på nesten 630 kilometer etter hvert.

Denne store riksveikontrakten berører de aller fleste kommunene i gamle Hedmark fylke.

Totalt omfatter den 628,7 kilometer vei etter hvert, men foreløpig er det snaue 420 kilometer som skal holdes i gang.

Driftskontrakt 9108 Østerdalen 2020-2025 løper altså i fem år fra høsten av. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Les også

Veimengden øker hvert år

Det første året skal 385 kilometer riksvei og 33 kilometer tilhørende gang- og sykkelvei holdes i stand.

Fra og med september 2021 er lengden på veiene som skal driftes, økt til 562 kilometer vei og 65 kilometer gang- og sykkelvei.

Den siste snutten, 1,9 kilometer av riksvei 25 i Hamar sentrum, kommer med fra og med september 2022.

Trafikken på veinettet som omfattes av kontrakten, varierer fra rundt 600 til 20.000 i ÅDT.

Les også

Fra Trøndelag til Kolomoen

Kontrakten inneholder disse veistrekningene:

  • Nesten hele riksvei 3, fra E6 ved Ulsberg i Trøndelag til Elverum
  • Riksvei 25 fra Elverum og østover til riksgrensen
  • Riksvei 2 fra Elverum og sørover til riksgrensen ved Magnor (strekningen fra kommunegrensen mellom Elverum og Våler og til Magnor kommer inn i kontrakten fra 1. september 2021)
  • E16 fra vest for Kongsvinger og østover til riksgrensen (start i september 2021)
  • Riksvei 3 Kolomoen-Løten samt riksvei 25 Brenneriroa-Hamar (start i september 2021)
  • 1,9 kilometer av riksvei 25 i Hamar sentrum (start i september 2022)

Midt mellom de fleste av vegene ligger det store OPS-prosjektet riksvei 3/riksvei 25 mellom Hamar og Elverum. Anlegget åpner til høsten. Drift og vedlikehold av de 27 kilometrene i 20 år hører inn under OPS-selskapet, og har dermed ikke noe med denne driftskontrakten å gjøre.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse i Hamar 13. februar.

Interesserte entreprenører har frist til 2. mars for å gi tilbud.

Les også

Forsiden akkurat nå