Her ved Pollfjelltunnelen kommer det nye skredoverbygget.
Her ved Pollfjelltunnelen kommer det nye skredoverbygget. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

Hvem vil bygge skredoverbygg ved Pollfjelltunnelen i Lyngen?

Fylket skal sikre skredutsatt område.

Troms og Finnmark fylke skal bygge et 150 meter langt skredoverbygg ved søndre ende av Pollfjelltunnelen på fylkesvei 868. Det er i Lyngen kommune.

Overbygget skal i sin helhet bygges med lukket betongvegg mot Pollfjellet. I front skal det føres opp søyler med drager i topp, og over dette legges det tak.

Området er svært skredutsatt, og jobben må gjøres i to omganger.

Ved anleggsområdet er det svært bratt fjellterreng i vesthellingen, og liten mulighet for interimsvegløsninger i anleggsfasen. Det er en utfordring som entreprenøren må ta med i sine betraktninger ved kostnadsvurderingen. Det skal være et kjørefelt åpent for passeringer under hele anleggsperioden.

Frist for ferdigstillelse er 31. oktober 2022, men alt av grunnarbeider, fundamenter og signalanlegg skal være ferdig før 30. november 2021. Hvis arbeidsperioden blir forskjøvet på grunn av skredfare vil fristene bli justert i forhold til det.

Fylket regner med at arbeidene kan starte 1. september 2021, og det i 2022 blir oppstart den 15. juni.

Fylket holder digital tilbudskonferanse 4. august, og frist for å gi tilbud er 13. august.

Les også

Forsiden akkurat nå