Bråteveien sør for krysset til Tømteveien.
Bråteveien sør for krysset til Tømteveien. (Foto: Google Maps)

Hvem vil bygge 625 meter med ny gang- og sykkelvei i Lillestrøm?

Fylkesvei 1530 Bråteveien skal rustes opp.

Viken fylkeskommune skal bygge rundt 625 meter ny gang- og sykkelvei med veilys, overvannshåndtering og noen støttemurer samt støyskjermer. Strekningen er langs fylkesvei 1530 Bråteveien, fra Tømteveien til Johan Svendsens vei i Lillestrøm kommune.

I prosjektet inngår også ombygging av en parkeringsplass ved en barnehage. Deler av fylkesveien skal også forsterkes samt asfalteres. Ny vannledning for Lillestrøm kommune inngår også.

Frist for ferdigstillelse er satt til 30. november 2021.

Viken fylke arrangerer i utgangspunktet tilbudskonferanse 20. august i Lillestrøm, men konferansen kan i stedet bli gjennomført digitalt.

Frist for å gi tilbud på dette oppdraget er 7. september.

Les også

 

Forsiden akkurat nå