LervågLone-Eirin_3309
LervågLone-Eirin_3309 (SYNLIG.NO)

Hun skal jobbe med EU-prosjektet MODI i ITS Norway

Lone-Eirin Lervåg er ansatt i ITS Norway, der hennes arbeidsoppgaver vil i stor grad være knyttet til EU-prosjektet MODI-

Lone er en svært erfaren fagperson innen ITS. Hun har i en årrekke vært engasjert i utvikling, pilotering, implementering og evaluering av ITS – både i form av automatiserte transportløsninger, C-ITS og nye mobilitetstjenester. Hun har betydelig erfaring fra gjennomføring av piloter og feltforsøk.

Som prosjektleder for store forsknings- og kompetanseprosjekter, er hun vant til å jobbe med komplekse saksområder i tett samarbeid mellom forskning, offentlig forvaltning og næringsliv.

Lone-Eirin Lervåg har bakgrunn som seniorforsker og forskningsleder i SINTEF. Der har hun mer enn 20 års erfaring med forskning på ITS og hvordan teknologi kan bidra til å nå transportpolitiske mål. Hun er utdannet sivilingeniør innen by- og transportplanlegging, og har en nyere doktorgrad i utvikling av metodikk for evaluering av ITS-tiltak.

Forsiden akkurat nå