NYHETER

Høytekonologisk salting

Jarle Skoglund
14. sep. 2005 - 16:01

Styringsformål - ikke overvåkning

Oppstart av MIPSS førte til at problemstillinger rundt overvåkning av de ansatte ble diskutert og vurdert av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), LO og Datatilsynet.Tor HeimdahlKonklusjonen er at det er lovlig å gjøre datafangst for produksjonsstyring – også relatert til personell.

Betingelsene er at det blir informert om bakgrunn for datafangsten og hvilke data som skal samles inn. Videre skal det informeres om hva informasjonen skal brukes til og at ansatte samtykker i bruken. Dette blir gjort ved at de tillitsvalgte i NAF godkjenner datainnsamlingen.

Det er en forutsetning for medarbeidernes samtykke at Mesta forplikter seg til å bruke denne informasjonen kun til styringsformål.

Regiontillitsvalgt Ingolf Rotlid, som også sitter i MIPSS-prosjektets referansegruppe, understreker viktigheten av at korrekt informasjon blir gitt i forkant av at dataregistreringen starter opp. Samtidig at de som skal hente ut og behandle dataene gis god opplæring, for å hindre misbruk.

- Kan dette bidra til å forenkle vår hverdag, må det være positivt for Mesta. GPS-registrering er vanlig i blant annet transportbransjen, sier Rotlid.

Når Mestas mannskap i Lodalen starter opp saltbilene for en ny økt på Osloveiene, blir samtidig et avansert datainnsamlingsprogram, som er koplet til saltsprederen også startet opp. Systemet registrerer blant annet når det er blitt saltet og hvilken mengde som er brukt.Man får også nøyaktig tidspunkt for salting og hvilken bredde det er saltet på veien. Resultatene av datainnsamlingen brukes foreløpig kun til å dokumentere den jobben som er gjort.

Men Mesta ønsker å utvide bruken av systemet til også å analysere måten jobben blir gjort for å utnytte utstyret og mannskapet på en så effektiv måte som mulig. I tillegg ser Mesta flere muligheter når datafangstsytemet er på plass med det nye integrerte produksjonsstyringssystemet.På 500 kjøretøy i år

I løpet av høsten vil rundt 100 kjøretøy i Drift region sørøst ha fått installert utstyret for innsamling av produksjonsdata, og før utgangen av 2005 er planen at det skal være på plass i rundt 500 kjøretøyer.

Innen 1. oktober 2006 skal alle egne og underentreprenørers maskiner ha det nye utstyret montert. Utstyret rapporterer det som er blitt utført av arbeid og deretter sendes dataene inn til en sentral som automatisk lager rapporter til kunden og fakturerer arbeidet. Løsningen på registreringsarbeidet heter MIPSS, Mestas integrerte produksjonsstyringssystem (MIPSS).

Det nye utstyret testes nå i blant annet Oslo, og prosessansvarlig Per Øyvind Ohnstad mener det vil gi betydelige innsparinger. Spesielt i vinterdriften, og det er der Mesta i første omgang har fokus etter å ha gjennomført en testperiode i Oslo.

Når vinterdriften starter opp i Oslo kan driftsansvarlig gå gjennom dataene for alle saltbilene og i samarbeid med sjåførene optimalisert utnyttelsen av bilene.Ved hjelp av de innsamlede dataene kan Mesta enkelt se hvor det er mulig å gjøre endringer i salteroden og gjøre om på rutinene for å gjøre saltjobben optimal. Systemet gjør det også enkelt å avdekke eventuelle avvik.- Målet er å forbedre oss

- Vi kan med dette systemet dokumentere jobben vi gjør og se om vi salter korrekt. Vi kan også bruke systemet til sammen med sjåførene å gå gjennom de forskjellige kjørerutene og diskutere eventuelle endringer i ruta. Målet er hele tiden å forbedre oss, sier Haarberg.

Det avanserte GPS-baserte systemet kan også utvides med flere funksjoner. Blant annet kan det legges koder inn i systemet som gjør det mulig å sperre for salting på bestemte strekninger. For eksempel på vegstrekninger med vegetasjon som er veldig sårbar mot salt.

For de underentreprenørene som får montert systemet i sine biler, vil det bidra til en enklere hverdag. Systemet vil enkelt samle inn de dataene som er nødvendig for å beregne underentreprenørenes utbetalinger. Manuell registrering av antall brøytekilometer kan i fremtiden bli unødvendig. Via en ekstranettside kan underentreprenørene gå inn å se hva de har til gode hos Mesta. Å sende faktura blir unødvendig da utbetalingene skjer på bakgrunn av de innsamlede dataene.Enklere for kundene

Med produksjonsstyringssystemet kan Mesta også tilby kundene enklere rapporteringsrutiner. En lukket internettside kan opprettes slik at kundene kan gå inn å hente ut oversikter over det arbeidet som er utført på de forskjellige kontraktene.

De første testene er gjennomført på ulike maskiner i Oslo og fungerer som planlagt. Nå starter arbeidet med å montere datautstyret i de rundt 100 lastebilene, som skal teste ut systemet på vinterprosessene på fem funksjonskontrakter i region sørøst.Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.