En delegasjon fra Haram møtte opp og applauderte da fylkestinget satte et punktum for sin del av arbeidet med Nordøyvegen. Fra v. Ewa Hildre, Cine Austnes, fylkestingsrepresentant Torleiv Rogne (uavh.), leder av samferdselsutvalget Oddbjørn Vatne (Sp), ordfører i Haram Bjørn Sandnes (H), samferdselssjef Arild Fuglseth, Norvald Kjerstad og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. (Foto: Kjell Herskedal)

Historisk stort fylkesvegprosjekt vedtatt

Fylkestinget i Møre og Romsdal har gjort et historisk vegvedtak. Nordøyvegen til 3,025 milliarder kroner er det største og dristigste vedtaket fylkestinget noen gang har gjort.

  • Nyheter

Vedtaket ble gjort enstemmig og med påfølgende applaus fra fylkestingsrepresentantene selv og en delegasjon fra Haram kommune.

Det er en fylkesveg som skal bygges til rundt 3000 mennesker på øyene i Haram kommune på Sunnmøre og i Sandøy kommune i Romsdal. Ved at fastlandssambandet bygges, kan inntil fem ferger bli avløst. Fergedrift koster "skjorta" og utgjør en viktig del av finansieringsopplegget.

Fylkeskommunen garanterer for 2,685 milliarder 2013-kroner, inkludert forskuddsbompenger."Bare" 590 millioner kroner skal hentes inn gjennom bompenger. Fylkeskommunens egenandel er 723 millioner kroner. Haram og Sandøy kommune bidrar tungt. En privat næringsdrivende i Sandøy, Inge Huse, har lagt 15 millioner kroner i potten.

 

Stayerevne og kreative løsninger

Under fylkestingssamlingen i Molde fikk Oddbjørn Vatne, som er leder i samferdselsutvalget og som samtidig har hatt Nordøyvegen som sitt hjertebarn, skryt for stayerevne og kreative løsninger for å få dette prosjektet til. For i utgangspunktet er det et helt umulig prosjekt å bygge fastlandssamband som koster 1 million kroner pr. innbygger.

Møre og Romsdal har nå gjort sin del av jobben. Bompengesøknaden er sendt. Det forventes at alle statlige avklaringer blir gjort i løpet av 2014, inkludert Stortingets behandling av bompengesøknaden. Går alt som forventet lokalt kan anleggsarbeidene begynne i 2015 og anlegget kan stå ferdig i 2019.

 

Mulige snubletråder

Snubletrådene ligger hos sentrale myndigheter. Det er hovedsaklig tre problemstillinger som kan sette en stopper for Nordøyvegen nå:

1. Kostnadsberegningen sprekker. I så fall må hele saken tilbake til fylkestinget.

2. Ferjeavløsningsmidler. Når ferjene blir avløst av bruer og tunneler, er det i finansieringsopplegget medregnet at statens utgifter til fejedriften skal fortsette i ytterligere 30 år. Dette må aksepteres, ellers sprekker regnestykket. Men som en fylkestingsrepresentant uttrykte det: -Det må da være bedre for staten å betale 75 millioner kroner årlig i 30 år enn å betale 75 millioner kroner pluss prisstigning inn i evigheten."

3. RDA-midler. I finansieringspakken er det forutsatt at ordningen med RDA-midler  (regional differensiert arbeidsgiveravgift) fortsetter i ytterligere sju år.

 

 

Forsiden akkurat nå