Her på brua over E18 skal fortauet utvides innenfor en eksisterende driftskontrakt. Resten av arbeidene skal skje gjennom denne nye kontrakten.
Her på brua over E18 skal fortauet utvides innenfor en eksisterende driftskontrakt. Resten av arbeidene skal skje gjennom denne nye kontrakten. (Foto: Google Maps)

Her trengs det 600 helt nye meter med fortau og GS-vei i Grimstad

I denne kontrakten skal det bygges 400 meter.

I Grimstad på Agder ligger Opplandsveien, som den kalles. Det er en fylkesvei, som krysser E18 på Frivoll bru. Fylket skal nå utvide dagens smale fortau i bredden i et prosjekt som kalles Fv. 404/Fv. 3624 Opplandsveien-Frivold.

Her er det mye trafikk, og veien er skolevei for mange barn, men myke trafikanter kan ledes inn på omveier under byggingen. Men trafikkavvikling blir et viktig moment. ÅDT ligger på fra 3500 til 5400.

På de 200 meterne på Frivoll bru over E18 skal fortauet utvides i en eksisterende bruvedlikeholdskontrakt.

De resterende 400 meterne skal bygges i denne nye kontrakten.

Entreprenøren har tid på seg ut mai 2024 til å bli ferdig.

Fylket holder tilbudsbefaring på stedet 15. juni, og tilbudsfrist er 3. juli.

Les også

Forsiden akkurat nå