Den autonome anleggsvalsen i sving på E18-prosjektet i Agder. (Foto: Semcon)
Kontrollsystemet som ligger i bunn er utviklet av Yeti Snow Technology AS. (Foto: Semcon)
Thomas Eriksen er teknisk prosjektleder på vegne av Semcon Norway (Foto: Semcon)
Anleggsvalsen bruker GPS og optiske sensorer for å navigere. (Foto: Semcon)

Her tester de ut selvkjørende anleggsvals på E39-prosjektet ved Mandal

Første gang en autonom vals er brukt i et anleggsområde i Norge.

Det er på prosjektet E39 Kristiansand øst – Mandal vest at AF Gruppen bygger 19 km ny motorvei som totalentreprenør for Nye Veier AS. Det er byggherren, Nye Veier, som har stilt krav om utvikling av ny teknologi i prosjektet. 

AF Gruppen har - i samarbeid med teknologiutvikleren innen autonome kjøretøy, Semcon og maskinleverandøren Hamm - utviklet den autonome valsen. Sintef er forskingspartner i prosjektet, og bidrar blant annet med kunnskap om sensorteknologien som brukes.

Les også

Gode forutsetninger for autonom løsning

Å kjøre anleggsvals er ikke verdens mest spennende og varierte jobb, og målet for aktørene fra innovasjonsprosjektet er å bedre arbeidsforholdene til veiarbeiderne, korte ned på tiden det tar å bygge nye veier og å gi veiene lengre levetid gjennom høyere kvalitet.

Fakta 

  • Prosjektet har blitt demonstrert på et konkret arbeidsområde på E39 Kristiansand øst – Mandal vest.
  • Neste planlagte steg i prosjektet er å utføre oppgaver autonomt i regulær drift. Det vil skje i slutten av 2020.
  • Ved veibyggingen skal kompakteringsvalsen passere overflaten seks ganger med mindre enn 20 cm overlapping mellom hver passering. Med en autonom løsning fastslås kjøreruten ut fra GPS-posisjonering for å sikre optimal kjøring med maksimal kvalitet.
  • Kompaktoren, av typen HAMM H25i, har en makshastighet på 12 km/t og en snitthastighet på 2–3 km/t under kompaktering.
  • Sikkerheten ivaretas i dag med optiske sensorer som stanser maskinen hvis de registrerer personer eller gjenstander i nærheten. En komplett løsning for sikker anleggskonstruksjon skal ferdigstilles til systemet kommer i full drift.

Ved bygging av veier er komprimering av massene, og spesielt overflatelagene, avgjørende for å sikre høy kvalitet og dermed tryggere veier som holder lenger.

– Dette er et arbeid som stiller høye krav til nøyaktighet og erfaring, samtidig som det utføres på et avgrenset område med lave hastigheter. Med andre ord gir dette perfekte forutsetninger for en autonom løsning der en operatør kan betjene flere maskiner parallelt og der maskinene kan fungere døgnkontinuerlig, påpeker Thomas Eriksen, prosjektleder hos Semcon i Norge.

Fra flyplasser til nye veier

Det er Semcon som har ansvaret for å gjøre valsen selvkjørende. Arbeidet bygger på et kontrollsystem som er utviklet av Yeti Snow Technology AS – et selskap som er eid i fellesskap av Semcon, Husqvarna Group og Øveraasen. Systemet er egnet til ulike områder der drift og vedlikehold må ivaretas på en sikker måte med høy presisjon og repeterbarhet.

Les også

Dette kontrollsystemet har også vært brukt på snørydding av rullebaner og børsting av landingslys på flyplasser. – Dette er et godt eksempel på hvordan ny teknologi legger grunnlaget for effektive og sikre løsninger for veibygging i fremtiden. Det vil i sin tur gjøre det mulig å bygge nye veier både raskere og mer kostnadseffektivt, sier Sebastian Kussel, som er ansvarlig for teknologi og utvikling hos Nye Veier.

Forsiden akkurat nå