Skanska-ledelsen kunne fornøyd konstatere at de er sikret et stort anleggsoppdrag helt til slutten av 2020. Fra venstre  konsernsjef Ståle Rød, prosjektdirektør Ketil Sand og kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr
Skanska-ledelsen kunne fornøyd konstatere at de er sikret et stort anleggsoppdrag helt til slutten av 2020. Fra venstre konsernsjef Ståle Rød, prosjektdirektør Ketil Sand og kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr (Foto: Jarle Skoglund)

Her ser du vinnerne av den historisk store OPS-kontrakten på strekningen Løten - Elverum

Kontrakten lyder på 5,5 milliarder kroner, og er historiens største vegkontrakt i Norge.

Skanska trakk det lengste strået, og sikret seg kjempekontrakten på OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum. En fornøyd Skanska-ledelse kunne motta den glade beskjeden direkte på statsrådens kontor fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i dag.

Samferdselsministeren var veldig godt fornøyd med prisen på kontrakten på 5,5 milliarder kroner, en sum som inkluderer moms og driftsansvaret for vegene i 20 år. Fra Statens vegvesen ble det opplyst at dette ligger vel 20 proesnt under det som var deres anslag på totalverdien på kontrakten.

-Jeg er glad for at det var Skanska som vant konkurransen, et selskap som har vist gode resultater på det de har holdt på med gjennom mange år. Ekstra positivt er det at de kan starte med en gang, slik at prosjektet står klar for trafikantene på slutten av 2020, sa statsråden.

 

25 km nye veg

Totalt 10 km ny 2- eller 3-felts hovedveg og 15 km 4-felts motorveg skal bygges mellom Løten og Elverum. Bilde: Statens vegvesen

Prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum omfatter totalt 10 km ny 2- eller 3-felts hovedveg og 15 km 4-felts motorveg. Prosjektet bygges for å gi bedre kapasitet for trafikken mellom E6 og rv 3 helt forbi Elverum sentrum, samtidig som gjennomgangstrafikken nå vil bli bedre adskilt fra lokaltrafikken i området.

Selve anleggskostnadene på prosjektet var i utgangspunktet kalkulert av Statens vegvesen til rundt 4 mililarder kroner.

Grundig prosess siden mai i fjor

I mai i fjor orienterte Statens vegvesen om at syv grupperinger hadde meldt sin interesse for det store OPS-prosjektet i Hedmark. I juni var det klart at Skanska Norge, Strabag/Acciona og Veidekke/Sundt gikk videre i konkurransen, valgt ut blant annet på grunnlag av erfaring, økonomisk soliditet og historikk på helse, miljø og sikkerhet.

Prosessen mellom Statens vegvesen og fram til i dag  har vært basert på dialog og forhandlinger rund løsninger.  

Tilbudene fra de tre finalistene ble så levert inn i to runder. Det første tilbudet ble levert 10. november i fjor, og omhandlet alle forhold ved bygging, finansering og seinere drift. av prosjektet.

Deretter var det rom for ytterligere bearbeiding før det siste og endelige tilbudet, som  ble leveret inn 15. februar i år. 

Alle var fornøyde: Fra venstre vegdirektør Terje Moe Gustavsen, samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og Skanskas konserndirektør Ståle Rød. Foto: Jarle Skoglund

Totalt tre OPS-prosjekter til nå

Det er mer enn ti år siden sist gang et vegprosjekt ble bygget ut som en OPS-kontrakt i Norge. 

Tilsammen tre store vegprosjekter er tidligere bygget med denne utbyggings- og finansieingsmåten. Det var ny E39 mellom Klett og Bårdshaug (Orkanger) i Sør-Trøndelag  (åpnet juni 2005), E39 Lyngedal-Flekkefjord i Vest-Agder fylke (åpnet i august 2006) og E18 Grimstad-Kristiansand  i Aust-Agder og Vest-Agder fylker (åpnet august 2009)

I en OPS-modell står Statens vegvesen for planlegging til og med utarbeidelse av reguleringsplan, og kontroll av at alle krav i kontrakten følges.

Det private selskapet får jevnlig betalt etter at vegen er åpnet og gjennom alle årene de har ansvar for den. Gjennom OPS-kontrakten avtales den årlige summen selskapet skal ha, og trekkmekanismer og bonusordninger er knyttet til hvordan vegen fungerer og fremstår.\

Tre nye kommer de neste årene

Stortinget besluttet i 2014 at tre nye vegprosjekter skal gjennomføres som såkalte OPS-prosjekter. En av de tre var prosjektetet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet. De to andre er Ev10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Region nord og  Rv. 555 Sotrasambandet i Region Vest. 

OPS (Offentlig Privat Samarbeid) innebærer at et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20-30 år. «Totalansvar» betyr at selskapet finansierer, prosjekterer, bygger, drifter og vedlikeholder vegstrekningen, som avtalt i kontrakten mellom selskapet og Statens vegvesen.

Forsiden akkurat nå