Fagerlundvegen der den krysser Båhusbekken.
Fagerlundvegen der den krysser Båhusbekken. (Foto: Google Maps)

Her kommer 700 meter med nytt fylkesveianlegg i Brumunddal

Ny gang- og sykkelvei, og fylkesveien skal rustes opp.

Prosjektet heter Fv. 1776 Fagerlundvegen, og stedet er Brumunddal. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune og Ringsaker kommune.

Arbeidene ser slik ut:

  • 750 meter med ny gang- og sykkelvei langs Fagerlundvegen
  • 700 meter med oppbygging av dagens fylkesvei, ny overbygning og dekke
  • 700 meter med rehabilitering av VA-anlegg for Ringsaker kommune
  • Nytt veilysanlegg i Fagerlundvegen med intensivbelysning for krysningspunkt
  • Utbedring av Båhusbekken bru med nye kantdragere og rekkverk
  • Omlegging av høyspent, lavspent, fiber og fjernvarme
 

Arbeidene er planlagt å starte i midten av september, og sluttfrist er 15. oktober 2024. Deler av prosjektet skal være ferdig i år.

Tilbudskonferanse holdes i Fylkeshuset på Hamar 27. juni, og tilbudsfrist er 22. august.

Les også

Forsiden akkurat nå