Reparasjonene av Atna bru vil ta omtrent halvannet år, inkludert fire måneders opphold neste vinter.
Reparasjonene av Atna bru vil ta omtrent halvannet år, inkludert fire måneders opphold neste vinter. (Foto: Statens vegvesen)

Her er entreprenørene som ønsker å rehabilitere Atna bru

Men lavest i pris ligger BMO Entreprenør som dermed høyst sannsynlig får oppdraget. To av tilbyderne ble avvist for taktisk prising.

Oppdraget handler om å fjerne eksisterende kantdragere i betong og bygge rundt 540 meter med nye kantdragere med rekkverk på bru og tilhørende vei på Atna bru, som går over Glomma rett nord for tettstedet Atna i Stor-Elvdal kommune.

Eksisterende fuger skal skiftes ut. All belegning på brua skal fjernes og det skal legges ny membran, bindlag og slitelag. Platebærere i stål skal forsterkes ved pilarene i akse 3 og 4.

Byggherre er Statens vegvesen.

Fem entreprenører hadde gitt pris med anbudsåpningen 7. februar, og alt peker i retning av at det blir BMO Entreprenør som får oppdraget med lavest pristilbud:

Entreprenør: Tilbudssum eks mva:
BMO Entreprenør AS 18.259.221,40
Consolvo AS 20.737.288,30
Beerenberg Services AS 23.125.907,00
Trescon AS avvist for taktisk prising
Veisikring AS avvist for taktisk prising

De to tilbudene som ble avvist, begrunnes med taktisk prising. Det gjelder posten Særskilt om prising av tilrigging, hvor det i utlysingen er forutsatt at denne ikke være høyere enn NOK 350 000,- eks.mva. Begge entreprenørene hadde priset tilriggingskostnadene høyere enn denne summen, og ble dermed avvist.

Les også

Forsiden akkurat nå