Trafikktellingene viser at det er over 7000 bilister som bruker Harstadåstunnelen – prognosen var 5200.
Trafikktellingene viser at det er over 7000 bilister som bruker Harstadåstunnelen – prognosen var 5200. (Foto: Thomas Rolland)

Harstadbilistene velger tunnelen framfor sentrum

Prognosene for Harstadpakken sa 5200. Nå viser tellinger at 7000 biler kjører gjennom Harstadåstunnelen hver dag.

Samtidig synker trafikken gjennom sentrum raskere enn planlagt.

I utredningene for Harstadpakken sa prognosene at 5200 biler ville velge tunnelen fremfor å kjøre gjennom sentrum av byen i åpningsåret. Samtidig skulle trafikken gjennom sentrum gå ned med 40 prosent i 2040.

Harstadordfører Kari-Anne Opsal gleder seg over at trafikken gjennom sentrum av byen har gått ned med over 40 prosent. Foto: Øivind Arvola

– Dette er gledelige tall. Tunnelen har ført til et bedre miljø for alle som ferdes i Harstad sentrum, sier leder i styringsgruppen for Bypakke Harstad, ordfører Kari-Anne Opsal i en pressemelding.

Harstadåstunnelen åpnet i januar i år. 

Les også

Målsettingen er innfridd

Tellepunktet i sentrum viser at målsetningen om trafikkreduksjon i sentrum allerede er innfridd med en reduksjon på cirka 45 prosent. Tellepunktet nord for sentrum viser en enda større reduksjon i trafikken i Skolegata. Det et svært viktig for beboerne der. Det er også vel så viktig for Harstad skole.

– Alle målsettinger vi hadde har blitt innfridd, og vel så det, sier Kari-Anne Opsal.

Les også

Ingen budsjettsprekk

Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen er glad for at man nå kan presentere de endelige tallene for byggingen av tunnelen. Sluttregnskapet viser at det ikke bare er målsetningene for trafikk som er oppnådd – også de økonomiske resultatene er svært gledelig.

Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Vegvesenet er fornøyd med at både budsjett er holdt og at trafikktellingen viser at antall biler som bruker Harstadåstunnelen er langt over prognosene. Foto: Thomas Rolland

– Vi hadde en ramme på 549 millioner kroner, og nå viser sluttregnskapet at vi er 1,7 prosent over. Det kaller jeg innertier, sier en fornøyd prosjektleder i pressemeldingen.

Jørgensen legger ikke skjul på at det i perioden før og under byggingen har vært mange meninger om spesielt fjellkvalitet, spansk entreprenør og kostnader.

Les også

Fra skeptiske til fornøyde brukere

– Mange innbyggere i Harstad har vært skeptiske til prosjektet. Nå opplever jeg at de aller fleste ser gevinsten vi har fått med å legge gjennomgangstrafikken i Harstad utenom sentrum. Jeg er overbevist om at trafikantene er fornøyd med en topp moderne og sikker tunnel, sier Harz Jørgensen.

Harstadpakken jobber for å få plass merfinansieringen, som skal sikre at flere av de viktige tiltakene i pakken kan gjennomføres.

– Nå håper jeg at vi får på plass de siste pengene for at vi kan fullføre Bypakke Harstad. Det er viktig at vi får bygd planlagte gang- og sykkelveier, sier Kari-Anne Opsal.

Les også

Forsiden akkurat nå