E16 mellom Voss og Bergen er en krevende strekning hvor det ofte går ras, som her ved  Bolstad.
E16 mellom Voss og Bergen er en krevende strekning hvor det ofte går ras, som her ved Bolstad. (Foto: Presis vegdrift/Scanpix)

Fellesprosjektet E16/Vossebanen

Hareide vil ikke fremskynde planlegging av neste strekning på E16/Vossebanen

Samferdselsministeren vil ikke starte planlegging av Stanghelle-Voss , siden denne Fellesprosjekt-strekningen ikke er prioritert i NTP 2018-2029.

Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i et svar til stortingsrepresentant Eigil Knutsen (A), der han spør om statsråden er villig til å bestille planlegging av den neste Fellesprosjekt-strekningen på E16/Vossebanen - Stanghelle-Voss - i år, for å sikre kontinuerlig planlegging av prosjektet.

Les også

Må først få kostnadene ned

 Samferdselsminister Knut Arild Hareide Foto: KrF

I sitt svar viser Hareide til at den første strekningen av Fellesprosjektet E16/Vossebanen, mellom Arna og Stanghelle, er prioritert i siste seksårsperiode i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, og at Samferdselsdepartementet har åpnet for å fremskynde oppstart av dette prosjektet. Statens vegvesen og Bane NOR har på denne bakgrunn igangsatt oppstart av planprosesser etter plan- og bygningsloven.

– I planarbeidet har det funnet sted betydelige kostnadsøkninger i prosjektet, og departementet har bedt om at transportvirksomhetene gjør en gjennomgang av for å vurdere kostnadsreduserende tiltak. Dette arbeidet pågår fortsatt, skriver statsråden.

– Strekningen Stanghelle-Voss er ikke prioritert i NTP 2018-2029. I og med at strekningen ikke er prioritert i NTP har det heller ikke vært aktuelt å starte opp planlegging etter plan- og bygningsloven, sier Hareide om den neste strekningen i Fellesprosjektet.

Les også

Vil ikke sette i gang noe

Samferdselsministeren mener at ressurser og midler til planlegging først og fremst må settes av til prosjekter som er prioritert i NTP med sikte på at disse blir igangsatt først.

Eigil Knutsen representerer Arbeiderpartiet fra Vestland. Foto: Stortinget

– På denne bakgrunn vil jeg ikke legge opp til å sette i gang planprosesser for utbygging av E16/Vossebanen Stanghelle-Voss inneværende år, svarer Harieide til Eigil Knutsen.

Knutsen viser til at den statlige reguleringsplanen Arna–Stanghelle er i ferd med å fullføres, og for å sikre kontinuitet i planlegging og senere utbygging bør videre planlegging av Stanghelle – Voss starte så raskt som mulig.

– For å komme i gang med videre planlegging trenger Bane NOR/Statens vegvesen et bestillingsbrev fra Samferdselsdepartementet, sier Eigil Knutsen.

Les også

Forsiden akkurat nå