Kåfjordbrua i Alta er en av kandidatene til Vakre Vegeres Pris i 2014. Foto: Jarle Skoglund
Kåfjordbrua i Alta er en av kandidatene til Vakre Vegeres Pris i 2014. Foto: Jarle Skoglund

Hard kamp om Vakre Vegers Pris

Åtte prosjekter spredt over hele landet kjemper om Vakre vegers pris 2014.

Juryen består av:

 

 • Ola Bettum, Norske landskapsarkitekters forening NLA
 • Leif Ingholm, Tekna
 • Magne Meland, Norske arkitekters landsforbund NAL
 • Jørn-Hilmar Fundingsrud, Riksantikvaren
 • Viel Bjerkeset Andersen, KORO Kunst i offentlig rom
 • Kirsten G. Lunde, NMBU
 • Dag Kittang, NTNU
 • Vegdirektør Terje Moe Gustavse

I begynnelsen av september reiste et følge på åtte jurymedlemmer land og strand rundt i Norges veiverden for å vurdere utvalgte anlegg til Vakre vegers pris 2014. Av 30 innsendte forslag, gjenstår åtte prosjekter som er plukket ut til finaleheatet.

– De utvalgte anleggene illustrerer bredden i det «Vakre vegers pris» egentlig handler om, sier juryleder Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA). – Alle disse anleggene er helhetlig utformet i forhold til omgivelsene og fungerer godt med tanke på både miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi. De burde fått priser alle sammen, mener han.

 

Stort spenn

– Det var en hektisk og flott reise gjennom kompliserte byprosjekt, omfattende rassikringsprosjekt, flotte bruer og tunneler, og store drift- og vedlikeholdsanlegg, forteller Ola Bettum. – Det er stort spenn i prosjektene. I fremtiden ønsker vi oss enda flere byprosjekter som møter målsetningene i Nasjonal transportplan, sier han.

Av de nærmere 30 forslagene til anlegg som fortjener Vakre vegers pris, ble følgende tatt i nærmere øyesyn:

 • Kongevegen på Filefjell, fra Sogn til Valdres
 • Driftskontrakt Vestfold øst, fra Kopstad i nord til Verdens ende på Tjøme
 • Hvasserveien på Tjøme i Vestfold – fortau, gang- og sykkelvei
 • Olav Kyrres gate, Olav kyrres plass/St Olav hospital
 • Prinsen kollektivknutepunkt i Trondheim
 • E6 Strandveiparken/Strindheimtunnelen i Trondheim
 • Kåfjordbrua i Alta
 • Skjarvelandet rassikring på Nasjonal turistveg Havøysund, Finnmark

 

Kåres i løpet av høsten

Nå skal juryen la inntrykkene fra reisen synke. I løpet av høsten blir det klart hvem som får Vakre vegers pris 2014 - en pris for beste nyanlegg og en for et anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold.

Forsiden akkurat nå