Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen.
Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen. (Foto: Tomas Rolland/Statens Vegvesen)

Håpet på større konkurranse: Kun to vil bygge ny del av Harstadpakken

Harstad Maskin og Anlegg Øst Entreprenør er de to som har meldt seg på til oppdraget.

Fristen for å levere forespørsel om prekvalifisering for konkurransen gikk ut 6. september. Statens vegvesen skal vurdere om de to leverandørene er tilstrekkelig kvalifisert for videre deltakelse i tilbudsprosessen. Under forutsetning av at de er kvalifisert, vil Statens vegvesen gå videre i forhandlinger med de to.

Dette er søkerne:

  • Harstad Maskin
  • Anlegg Øst Entreprenør

–  Vi hadde nok ønsket oss, og håpet på, en større konkurranse om denne jobben. Størrelsen burde passe godt til både store og mellomstore entreprenører, og også lokale aktører. Dette er en type jobb som viser at Statens vegvesen tilbyr noe for enhver smak i markedet. Men nå satser vi på at begge tilbyderne tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og blir med videre, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i en melding.

Les også

Begrenser deltakelse

Dette prosjektet har sine særlige utfordringer med tanke på gjennomføring og trafikkavvikling. ÅDT er cirka 17.500.

Denne modellen viser veistrekningen som skal bygges om. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Av den grunn har vi valgt en konkurranseform med prekvalifisering og etterfølgende forhandlinger. I utvelgelsen vil vi vurdere tilbyderne ut fra pris, og hvordan de skal gjennomføre utbyggingen og ivareta arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.  Beste kombinasjon av pris og kvalitet blir tildelt kontrakt. Vi har valgt denne modellen for å kunne gjennomføre en god tilbudsprosess med høy kvalitet, sier Geir Hartz Jørgensen.

Statens vegvesen tar sikte på kontraktsignering tidlig i i 2022, og byggestart i første halvår samme år.

Les også

Harstadpakken

Prosjektet er en del av Harstadpakken, som er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst etter at stortinget besluttet tilleggsfinansiering 15. juni i år.

I Statens vegvesen er det Bypakke Harstad som står for gjennomføringen av de statlige tiltakene. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med ny innfartsåre langs riksvei 83 til Harstad, mellom Kanebogen og Seljestad. Parsellens lengde er 2,2 kilometer. 

Kontrakten omfatter blant annet utbedring av to kryssområder fra T-kryss til rundkjøring, etablering av en påkjøringsrampe for vegtrafikk, etablering av 2,2 kilometer sykkelvei med fortau og GS-veg med tre bruer, tilhørende landskapsarbeider, støyskjerming, veilysanlegg og omlegging av en bomstasjon.

Arbeidene omfatter også etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangkummer og transportledning av overvann for riksveien. For Harstad Kommune utføres VA-arbeider. Det skal også etableres en liten sjøfylling med tilhørende VA-renseanlegg.

Les også

Forsiden akkurat nå