Hammer bru er i dag en del av fylkesvei 6674.
Hammer bru er i dag en del av fylkesvei 6674. (Foto: Google Maps)

Hammer bru: Nytt lite bruoppdrag i Trondheim

Her har det rustet hull i stålrøret til dagens bru. Nå betongbru skal på plass. 

I perioden 2021-2024 arbeider Trøndelag fylkeskommune med å fornye og skifte ut korroderte stålrør på bruer og kulverter på fylkesveiene.

Denne kontrakten handler om å skifte ut et stålrør under Hammer bru på fylkesvei 6674 ved Jonsvannet (kommunens drikkevannskilde) i Trondheim kommune.

Dagens konstruksjoner skal rives, og det blir graving, legging av betongrør, oppbygging av ny vei, plastring, nytt rekkverk og litt annet småtteri.

Stålrøret i dagens bru har korrodert, og det er gått hull i bunnen. Det skal byttes ut med
betongrør. Diameter på betongrøret er 2,4 meter (innvendig mål) og lengden er 30 meter. Betongrøret skal legges litt dypere enn dagens rør og det skal fylles med elvesubstrat for å tilstrebe en naturlig elvebunn. Det skal også plastres i bekken hovedsakelig nedstrøms. Djupålen skal videreføres ut av røret og videre i plastringen.

Litt om omfanget:

  • Plastring: 250 m2
  • Betongrør: 30 meter
  • Graving: 1300 m3
  • Veirekkverk: 45 meter

Oppdraget skal være ferdig 1. november i år.

Fylket holder tilbudskonferanse på Teams 14. juni.

Og frist for å gi tilbud er 27. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå