En av strekningene som skal asfalteres går gjennom den ville Måbødalen. Tunnelåpningen på bildet er i nedre ende av den 1 893 meter lange Måbøtunnelen. Den må freses i sålen slik at fri høyde ikke blir redusert etter asfaltering. (Foto: Anders Haakonsen)
En av strekningene som skal asfalteres går gjennom den ville Måbødalen. Tunnelåpningen på bildet er i nedre ende av den 1 893 meter lange Måbøtunnelen. Den må freses i sålen slik at fri høyde ikke blir redusert etter asfaltering. (Foto: Anders Haakonsen)

Grenseoverskridende asfaltjobb

9 strekninger på riksveg 7 med en samlet lengde på 63,6 km skal få nytt dekke neste år. De som er interessert i jobben får god tid til å regne på. Anbudsfristen går ikke ut før 12. februar.

De 9 strekningene ligger mellom Brimnes i Hordaland og Geilo i Buskerud. De har høyst varierende lengder - den lengste er 43 km lang, den korteste er 444 meter. Avstanden mellom Geilo og Brimnes er 100 km.

Oppdraget omfatter fresing, oppretting med asfalt og legging av slitelag. Den totale mengden asfalt er beregnet til 55 000 tonn.

Måbødalen inngår i en av strekningene. Her er det fire tunneler med en samlet lengde på 3,6 km som skal freses i trauet slik at fri høyde ikke blir redusert etter at nytt slitelag er lagt.

Av den totale veglengden som får nytt dekke er 37,8 km i Hordaland og 18,8 km i Buskerud. De to fylkene ligger i hver sin region.

Prosjektleder Harald Arne Midtun i Region vest gir denne forklaringen på det grenseoverskridende samarbeidet: - Vi ble enige med Region sør om å slå sammen strekningene for å øke volumet og dermed kanskje også øke interessen for oppdraget. Forrige gang samme strekning på riksveg 7 i Hordaland ble asfaltert var i 1997. Siden den gangen har det bare vært lappet innimellom.

- Hva er bakgrunnen for den romslige anbudsfristen?

- Planen var å lyse ut ut oppdraget før sommerferien i år for at entreprenørene skulle få mulighet til å bli kjent med strekningen før snøen falt og få tid til å vurdere mobil oppstilling av asfaltfabrikk. Det klarte vi ikke, men vi valgte å lyse ut så snart konkurransegrunnlaget var klart, sier Harald Arne Midtun.

 

Forsiden akkurat nå