God ledelse til Lemminkainen
(Bilde: Tomas Moss)

God ledelse til Lemminkainen

Lemminkainen ligger lavest i kampen om vedlikeholdskontrakten på riks- og fylkesvegene i og rundt Hammerfest.

Med et pristil bud på 157 millioner kroner ligger Lemminkainen Norge lavest med god margin til tre andre konkurrenter. Mesta,  som har kontrakten i dag, har gitt en pris på 178 mill kr for jobben, Anlegg Nord på 214 mill kr og Veidekke med et pristilbud på 222 millioner kroner.

Kontrakten omfatter 142 km riksveg, 158 km fylkesveg og 8,3 km gang- og sykkelveger.

- Vi har vært laveste tilbyder på to kontrakter i nord, Senja og Hammerfest, under siste anbudsrunde. Før vi får den endelige avklaringen på Hammerfestkontrakten skal Statens Vegvesen kontrollregne og kvalitetssikre at alt er riktig ved anbudet før vi eventuelt får et tildelingsbrev, sier divisjonsdirektør Frank Mathillas i Lemminkainen Norge AS.

 

Vil bruke millioner i lokalmarkedet

- Vinner vi kontrakten skal det inngås kontrakter med lokalt næringsliv for mange millioner i løpet av den fem år lange kontraktsperioden. Dette gjelder alt fra renhold, innkjøp av utstyr, bruk av underentreprenører med mer. Selv om vi ikke har fått tildelingsbrev, er innkjøpsavdelingen vår og vi allerede i gang med å forbedrede og planlegge prosessen, slik at en oppstart blir vellykket for alle parter, sier Mathillas.

- Hvis vi får kontrakten gir det oss mulighet til å sikre våre ansatte i Finnmark med arbeid hele året og bidra til vekst, både for divisjonen og Lemminkäinen Norge AS. Synergier vil være i samvirke med vår anleggsdivisjon og divisjon asfalt, pukk og grus, alle med en tilstedeværelse i Nord-Norge. Denne kontrakten er derfor en viktig milepæl fordi Finnmark er et satsningsområde for oss, sier Mathillas.

Forsiden akkurat nå