Nymontert cortén-rekkverk ved en av tunnelene på strekningen Gardermoen-Dal. Bildet er tatt i 2011.
Nymontert cortén-rekkverk ved en av tunnelene på strekningen Gardermoen-Dal. Bildet er tatt i 2011. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Gjermundshaug kapret oppdraget med å skifte ut rekkverk og veilys langs E6

81,4 millioner kroner vil firmaet ha for den jobben.

Vegvesenet vet at en del rekkverk i corténstål på E6 på Østlandet må skiftes ut. De ruster og brytes raskere ned enn andre rekkverk på veier med salting.

I juni kom Vegvesenet kommet med en kontrakt for å skifte ut rekkverkene på strekningen Dal-Minnesund. Her har rekkverkene også ledelyskupler på toppen. Strekningen er rundt 19 kilometer lang og har tre toplanskryss.

Tilbudsfristen var 21. juni.

Nå, to måneder senere, kan det se ut som om Vegvesenet har bestemt seg for at noen skal få gjøre jobben.

Veier24 har fra Vegvesenet fått tilsendt en epost med et vedlegg som viser et utklipp fra anskaffelsesprotokollen. Der er prisopplysninger og firmanavn angitt for fire tilbydere:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Gjermundshaug Anlegg 81.400.171
Trygg Vei 83.717.286
Mesta 87.418.806
Veisikring 88.034.607

I eposten er det ikke opplyst om at noe firma er avvist fra konkurransen, og vi må derfor kunne forutsette at tilbyderen med laveste pris har fått oppdraget, særlig når det har gått så lang tid fra tilbudsfristen.

For jobben på denne strekningen sto det 85 millioner kroner inkl. mva. til disposisjon i 2023. Arbeidene med å rive resten av rekkverkene på E6 skal fortsette i 2024 og 2025, uvisst til hvilken pris. Det avhenger av hvor mye penger som er tilgjengelig.

Sluttdato for denne kontrakten var i utlysingen satt til 1. desember 2025.

Les også

Forsiden akkurat nå