Før året er omme er denne planovergangen historie. Gjermundshaug Anlegg ligger godt an til å få jobben med å fjerne den. (Foto: Google)
Før året er omme er denne planovergangen historie. Gjermundshaug Anlegg ligger godt an til å få jobben med å fjerne den. (Foto: Google)

Gjermundshaug Anlegg leder på Tretten

Bare to entreprenører vil fjerne planovergangen mellom fylkesveg 254 og Dovrebanen i Gudbrandsdalen. Det klart laveste anbudet er på 54 millioner kroner. Det er gitt av Gjermundshaug Anlegg fra Alvdal.

Det andre anbudet er gitt av Veidekke. Det er på 63,1 millioner kroner.

Byggeleder Per Magne Hagemoen i Statens vegvesen hadde håpet på flere anbud, men han slapp andre ubehagelige overraskelser enn dårlig interesse for oppdraget. Det laveste anbudet ligger omtrent på det nivået man hadde regnet med.

Planovergangen ligger på Tretten i Øyer kommune. Den skal erstattes av en kulvert med en bru som fører banen over vegen. Det nye krysningspunktet kommer nord for planovergangen. Kulverten blir 30 meter lang og 12 meter bred. Vekten blir ca. 1 000 tonn.

Det er to årsaker til de store dimensjonene: Veg og bane skal krysse hverandre i spiss vinkel, og det blir to spor over kulverten fordi den skal gå under krysningssporet ved Tretten stasjon. 548 kbm betong og 109 tonn armering vil gå med til kulverten og jernbanebrua.

En strekning på ca. 400 meter av fylkesveg 254 berøres av anlegget. Her skal vegen enten legges om eller utbedres. Oppdraget omfatter også omlegging av 500 meter lokalveger og adkomstveger. For å gi plass til kulverten og den nedsenkete vegtraséen skal det graves ut 37 000 kbm.

Kulverten blir slisket inn under banen i en togfri helt i slutten av oktober. Innen 1. desember må undergangen være klar til bruk.

 

Forsiden akkurat nå