Gunstein Mork i Statens vegvesen takker Christian Alseth i Implenia for vel utført jobb (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
De blide fjesene er fra venstre prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen, Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand og eiendomsforvalter Tom Andreassen i Kongsberg Teknologipark (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Nå har også Svartåstunnelen sett lyset (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)

Gjennomslag på slaget 12

Gjennomslaget i Svartåstunnelen ved Kongsberg kom presis klokken 12. Og igjen var det ordfører Kari Anne Sand som trykket på knappen.

Hun var ledsaget av anleggsleder tunnel Christian Alseth i Implenia og teknisk byggeleder tunnel Gunstein Mork i Statens vegvesen.

 

Lys i to av fire tunneler

Sammen med prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda Tom Hedalen i Statens vegvesen var også nærmeste nabo til Svartåstunnelen Kongsberg Teknologipark invitert til gjennomslaget og representert ved eiendomsforvalter Tom Andreassen.

Svartåstunnelen er 1,4 kilometer lang to løps tunnel som går fra Sellikdalen i nord til Trollerudmoen i sør. Den er den andre av to toløpstunneler på E134-prosjektet.

 

Delstrekning Myntbrua-Trollerudmoen

Den andre er drøye to kilometer lange Kongsbergtunnelen, som har gjennomslag senere i høst. De to andre tunnelen på E134 Damåsen-Saggrenda er Moanetunnelen som hadde gjennomslag for fjorten dager siden og Vollåstunnelen som har gjennomslag en gang neste år.

Svartåstunnelen er del av kontrakten Myntbrua-Trollerudmoen, som er den midtre av tre delentrepriser på 13,2 kilometer ny E134 fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda i Kongsberg.

Forsiden akkurat nå